IDST

Activitate cu profesorii de istorie din licee bucureştene. Lansarea publică a paginii web a proiectului Noile Media.

În data de miercuri, 11 noiembrie 2015, de la ora 11,00, are loc la sediul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului (str. Arh. Grigore Cerchez nr. 16, sector 1, telefon 021-230 6992)

ACTIVITATEA PENTRU PROFESORII DE ISTORIE

organizată de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, str. Arh. Grigore Cerchez nr. 16, sector 1.

Participă profesori de istorie şi elevi membri ai Cercului de Istorie Recentă din licee din Bucureşti partenere ale INST:

COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR”,

COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”,

COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU”,

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI”,

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”,

LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”,

LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”,

ŞCOALA CENTRALĂ.

Programul activităţii:

Conf. univ. dr. CORNELIU BELDIMAN, cercetător INST: Prezentarea produsului digital final (pagina web inst-idst.ro) realizat în cadrul proiectului editorial Noile Media: Instrumente digitale pentru studiul totalitarismului: Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic. Partea I: Literele A – L, implementat de INST și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Conf. univ. dr. OCTAVIAN ROSKE, secretar ştiinţific al INST, Publicaţii recente ale INST.

Dr. DAN CĂTĂNUŞ, cercetător INST, Revista „Arhivele Totalitarismului”.

Dr. ANA MARIA CĂTĂNUŞ, dr. VASILE BUGA, cercetători INST: Centrul de Studii Ruse şi Sovietice al INST.