IDST

MEMBERS

ABRAHAM, Florin

Data şi locul naşterii: 1 octombrie 1975, Jibou, jud. Sălaj.

Studii: doctor în istorie, Universitatea "Babeş-Bolyai", cu teza Sistemul politic din România: 1989-2004; master în Istorie contemporană şi relaţii internaţionale, Cluj-Napoca, 1999; Facultatea de Istorie, specializarea Istorie contemporană, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, 1998.

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: regimurile politice în perioada de tranziţie din Europa Centrală; istoria şi teoria relaţiilor internaţionale; metodologia cercetării istorice.

Volume publicate: Doctrine şi partide politice europene, Centrul Român de Studii Regionale, Bucureşti, 2007 (în colaborare); Transformarea României: 1989-2006. Rolul factorilor externi, I.N.S.T., Bucureşti, 2006; România de la comunism la capitalism, Tritonic, Bucureşti, 2006.

BĂLĂNESCU, Flori

Data şi locul naşterii: 31 martie 1969, Craiova.

Studii: studii aprofundate, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 1995; Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 1994.

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: regimul de detenţie în comunism, forme de represiune, mecanismele psihologice ale ideologiei în sfera socioculturală, femeia în comunism, responsabilitatea intelectualului în comunism.

Volume recente: Biserica întemniţată. România, 1944-1989, I.N.S.T., Bucureşti, 1998 (coautor); Flori Stănescu (Bălănescu), Paul Goma, Dialog, Editura Vremea, Bucureşti, 2008; Alexandru Budişteanu în dialog cu Flori Bălănescu. Între istorie şi judecata posterităţii, I.N.S.T., Bucureşti, 2010; România, 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. I: A-E (coord. Octavian Roske), I.N.S.T., Bucureşti, 2011 (coautor); România, 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. al II-lea: F-O (coord. Octavian Roske), I.N.S.T., Bucureşti, 2012 (coautor); Condiţia intelectualului disident în România comunistă, Editura Aius, Craiova, 2012 (coautor); Dialoguri bratislăvene, Univerzita Komenského v Bratislave, editori Daniela Sitar-Tăut, Romana Rydza, Miroslav Uram, Michaela Durackova, Silvia Steinerova, 2013 (coautor); Colocviile Ion D. Sîrbu, Craiova, 11-12 octombrie 2013, Editura Autograf MJM, Craiova, 2014 (coautor).

BELDIMAN, Corneliu

Data şi locul naşterii: 20 iunie 1958, Bucureşti.

Studii: doctor în istorie, Academia Română, 2000, cu teza Industria materiilor dure animale în paleoliticul superior, mezolitic si neoliticul timpuriu pe teritoriul României; Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 1985.

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific II în cadrul I.N.S.T.; lector la Facultatea de Istorie a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir".

Domenii de interes: mişcări de dreapta şi extrema dreaptă în perioada interbelică; instituţia armatei în perioada interbelică; regimuri autoritare şi totalitare în România şi Europa perioadei interbelice; regimul penitenciar în perioada interbelică.

Volume publicate: Istoria Serviciului Special de Informaţii, Bucureşti, 1998 (în colaborare); Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane si române, vol. I-II, Bucuresti, 1998-1999 (în colaborare); Procesul generalilor. Cercul Profesional Militar al P.N.Ţ. 1946-1948. Documente, Editura Vremea, Bucureşti, 2001; Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. I. A-C, I.N.S.T., Bucureşti, 2001 (coautor); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. III: 1931-1934, I.N.S.T., 2002 (în colaborare); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. IV: 1934-1938, I.N.S.T., 2003 (în colaborare); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. II. D-G, I.N.S.T., Bucureşti, 2003 (în colaborare); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. III: H-L, I.N.S.T., Bucureşti, 2004 (în colaborare); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. IV: M, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (în colaborare); Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. V: N-O, I.N.S.T., Bucureşti, 2006; Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. V: 1938 - 1940, I.N.S.T., Bucureşti, 2006 (în colaborare); Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. VI: P, I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (în colaborare); „Ostaş credincios Ţării şi Regelui”. Aspecte ale relaţiilor dintre Armată şi Mişcarea Legionară în perioada 1927-1947, I.N.S.T./Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007 (în colaborare); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. VI: 1940-1941, I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (în colaborare); Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. VII: Q - R, I.N.S.T., Bucureşti, 2008 (în colaborare).

BUCHET, Constantin

Data şi locul naşterii: 22 iulie 1969, Baia-Sprie, jud. Maramureş.

Studii: doctor în istorie, Academia Română, 1999, cu teza Relaţii româno-germane între 1919-1933; absovent al Facultăţii de Istorie, Universitatea "Al.I. Cuza" din Iaşi (1993); absolvent al Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Şcoala Naţională de Studii Politice si Administrative (1995).

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific principal II în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, diplomaţia şi politica de putere în sistemul internaţional contemporan, analiza politicii externe, geopolitica, studiile regionale.

Volume publicate:

 Religie şi putere în relaţiile internaţionale contemporane. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, ( CNCSIS), 1998.;  România şi Republica de la Weimar. Economie, dipolmaţie şi geopolitică, Bucureşti, Editura All, (CNCSIS). 2001;  Social-democraţia încarcerate. Evoluţii politice interne şi reacţii internaţionale (1946-1969), Bucureşti, Academia Română, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, ( CNCSIS), 2006; Românii din afara graniţelor ţării, (cu Gh. Zbuchea), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008; România, frontul informaţiilor şi sfârşitul Războiului Rece, Craiova, Editura Sitech, ( CNCSIS), 2010.

BUGA, Vasile

Data şi locul naşterii: 19 decembrie 1938, comuna Sărăţeanca, judeţul Buzău.

Studii: doctor în istorie (1983); licenţiat în litere (limba şi literatura rusă, limba şi literatura română), Institutul pedagogic „Maxim Gorki” din Bucureşti (1962).

Funcţia actuală: cercetător emerit, coordonator al Centrului de Studii Ruse şi Sovietice „Acad. Florin Constantiniu” din cadrul I.N.S.T.; vicepreşedinte al Părţii române în Comisia bilaterală a istoricilor din România şi Federaţia Rusă.

Domenii de interes: istoria U.R.S.S., evoluţii în spaţiul ex-sovietic, relaţiile româno-ruse/sovietice.

Volume recente: Putere şi societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării. 1956, I.N.S.T., Bucureşti, 2006 (coordonator împreună cu Dan Cătănuş); Apusul unui imperiu. U.R.S.S. în epoca Gorbaciov, 1985-991, I.N.S.T., Bucureşti, 2007; O vară fierbinte în relaţiile româno-sovietice. Convorbirile de la Moscova din iulie 1964, I.N.S.T., Bucureşti, 2012; Gh. Gheorghiu-Dej la Stalin, 1944-1952, I.N.S.T., Bucureşti, 2012 (coordonator împreună cu Dan Cătănuş); Pe muchie de cuţit. Relaţiile româno-sovietice.1965-1989, I.N.S.T., Bucureşti, 2013.

BURCEA, Mihai

Data şi locul naşterii: 31 iulie 1976, Bucureşti.

Studii: absolvent al programului de master al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti (2007); absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti (2005); doctorand al Universităţii din Bucureşti, cu teza Luptând pentru o iluzie. Voluntari români în Brigăzile Internaţionale din Spania.

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istoria structurilor represive din perioada 1945-1989, Partidul Comunist din România în anii ilegalităţii, viaţa politică interbelică.

Volum recent: Spectrele lui Dej, Iaşi, Polirom, 2012 (coautor împreună cu Ştefan Bosomitu).

CĂTĂNUŞ, ANA-MARIA

Data şi locul naşterii: 6 septembrie 1977, Bucureşti.

Studii: doctor în istorie, Academia Română (2012); absolventă a programului de master Relaţii internaţionale al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti (2004); absolventă a Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti (2002).

Funcţia actuală: cercetator ştiinţific III în cadrul I.N.S.T.; membru al Centrului de Studii Ruse şi Sovietice „Acad. Florin Constantiniu” din cadrul I.N.S.T.; redactor la revista „Arhivele Totalitarismului”.

Domenii de interes: fenomenul disidenţei în România, Uniunea Sovietică şi ţările din Europa Centrală şi de Est, jumătatea anilor ’60-1989; Nicolae Ceauşescu şi evoluţia regimului comunist din România, 1965-1989; U.R.S.S. şi evoluţia relaţiilor sovieto-americane în perioada de sfârşit a războiului rece, 1985-1991.

Volume recente: Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu: minirevoluţia culturală din 1971, I.N.S.T., Bucureşti, 2005; Intelectuali români în arhivele comunismului, Nemira, Bucureşti, 2006 (coautor); Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980, I.N.S.T., Bucureşti, 2014.

CĂTĂNUŞ, Dan

Data şi locul naşterii: 24 ianuarie 1971, Olteniţa, jud. Călăraşi.

Studii: doctor in istorie, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, Academia Română, 2009, cu teza Politica externă a României în contextul conflictului sovieto-chinez, 1956-1965; absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, specializarea Istorie contemporană universală (1995) şi a programului de studii aprofundate "România în secolul XX", Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (1996).

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T.; secretar general de redacţie la revista "Arhivele Totalitarismului".
Domenii de interes: istoria PCR, relaţiile externe ale regimului comunist din România, colectivizarea agriculturii în România, procesul de destalinizare.

Volume publicate: Cazul Ştefan Foriş. Lupta pentru putere în P.C.R. de la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu. Documente, 1940-1968, Editura Vremea, 1999 (în colaborare cu Ioan Chiper); Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I: 1949-1953, I.N.S.T., 2000 (în colaborare cu Octavian Roske); Amurgul ilegaliştilor. Plenara P.M.R. din 9-13 iunie 1958, Editura Vremea, 2000 (în colaborare cu Alina Tudor); O destalinizare ratată. Culisele cazului Cazul Miron Constantinescu – Iosif Chişinevschi, 1956-1961, Editura Elion, 2001 (în colaborare cu Alina Tudor); Cadrilaterul. Ideologie cominternistă si iredentism bulgar, 1919-1940, I.N.S.T., 2001; Colectivizarea agriculturii în România. Represiunea, vol. I, 1949-1953, I.N.S.T., 2004 (în colaborare cu Octavian Roske); Între Moscova si Beijing. România şi conflictul sovieto-chinez, 1957-1965, vol. I, I.N.S.T., 2004; România şi „Primăvara de la Praga”, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (editor); A doua destalinizare. Gheorghiu-Dej la apogeul puterii, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2005; Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. al II-lea: 1953-1956, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (în colaborare cu Octavian Roske); Putere şi societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării, 1956, I.N.S.T., Bucureşti, 2006 (coordonator, împreună cu Vasile Buga); Intelectuali români în arhivele comunismului, Nemira, Bucureşti, 2006 (împreună cu Mioara Anton, Ana-Maria Cătănuş, Alexandru-Murad Mironov, Nicoleta Raluca Spiridon); Colectivizarea agriculturii în România. Cadrul legislativ, 1949-1962, I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (împreună Octavian Roske şi Florin Abraham).

CIUCEANU, Radu

Data si locul nasterii: 16 aprilie 1928, Arad.

Anii petrecuti în închisoare: 1948-1963.

Studii: Doctor în istorie (Institutul de Istorie "N. Iorga", Bucuresti, 1998). Titlul tezei de doctorat: Autocratie si nationalism. Destinul unei dinastii (1665-1856). Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti, specializarea Arheologie (1972).
Functia actuala: cercetător ştiinţific principal I, director I.N.S.T.

Domenii de interes: arheologie romana si medievala; rezistenta anticomunista; regimul concentrationar în România.

Volume publicate: Memorii, I, Intrarea în tunel, Prefata si note de Octavian Roske, Editura Meridiane, Bucuresti, 1991; Memorii, II, Potcoava fara noroc, Introducere si note de Octavian Roske, Editura Meridiane, Bucuresti, 1994; Începuturile miscarii de rezistenta în România, 1998, vol. I, I.N.S.T., 2000 (coautor), Misiunile lui A.I. Vâsinski în România (Din istoria relatiilor româno-sovietice, 1944-1946). Documente secrete, I.N.S.T., 1997 (coautor), Rezistenta armata din Bucovina, vol. I, I.N.S.T., 1998 (coautor), Autocratie si nationalism. Destinul unei dinastii, 2001. Biserica Ortodoxa Româna sub regimul comunist, 1945 - 1958, I.N.S.T., 2001 (coautor); Regimul penitenciar din România, I.N.S.T., 2001; Începuturile miscarii de rezistenta în România, vol. II, I.N.S.T., 2001 (coautor); Miscarea Nationala de Rezistenta din Oltenia, vol. I, 1947-1949, I.N.S.T., 2001, vol. II, 1949-1952, I.N.S.T., 2003,vol. III, 1953-1980,I.N.S.T., 2004; Pecetea diavolului. Memorii, vol. III, I.N.S.T., 2002.

CIUCEANU, Ştefan

Data şi locul naşterii: 7 iulie 1984, Bucureşti.

Studii: absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Spiru Haret”, 2007.

Funcţia actuală: asistent-cercetător în cadrul I.N.S.T.

 

DEGERATU, Dan Claudiu

Data şi locul naşterii: 17 ianuarie 1968, Giurgiu, jud. Giurgiu.

Studii: doctorand in sociologie, la Universitatea Bucureşti, cu tema "Dimensiuni non-militare ale securităţii europene şi configurarea mecanismelor de consultare publică". Facultatea de sociologie şi asistenţă sociala, specializarea Sociologie, 

Funcţia actuală: cercetător principal III în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: rezistenţa anti-comunistă, colectivizarea agriculturii, studii de securitate, agenda transatlantică.

Volume publicate: Gheorghe, Adrian & Muresan, Liviu (eds), Energy Security. International and Local Issues, Theoretical Perspectives, and Critical Energy Infrastructures, NATO Science for Peace and Security Series -C:Environmental Security, Springer Verlag, Dordrecht, 2011.

 

DIAC, Cristina

Studii: doctor in istorie al Universităţii din Bucureşti (2011); absolventă a Facultăţii de Management (Administraţie publică), Academia de Studii Economice (2002), şi a Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti (2005); absolventă a programului de master „România în secolul XX“, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (2007).

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific III în cadrul I.N.S.T., cadru didactic asociat la Departamentul de Istoria Românilor şi a Sud-Estului european, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti.

Domenii de interes: istoria Partidului Comunist din România în perioada interbelică, istoria regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Sud-Est, dinamica elitelor în regimurile comuniste, metode cantitative de cercetare în disciplinele socio-umane, studii biografice, istorie şi memorie, istorie socială, istorie transnaţională.

Volume recente: Viaţa lui Ceauşescu, vol. I: Ucenicul partidului, Editura Adevărul Holding, Bucureşti, 2012 (co-autor); Lungul drum spre nicăieri. Germanii din România deportaţi în U.R.S.S., Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012 (co-autor); Viaţa lui Ceauşescu, vol. al II-lea: Fiul poporului, Editura Adevărul Holding, Bucureşti, 2013 (co-autor); Zorii comunismului în România. Ştefan Foriş, un destin neterminat, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014.

JIANU, Octaviana-Gabriela

Data şi locul naşterii: 13 octombrie 1979, Craiova.

Studii: doctor în istorie al Universităţii Tor Vergata (2013), Roma, cu teza Il nazionalcomunismo nella Romania di Ceauşescu. Legittimazione politica e cultura nazionale, 1965-1989; absolventă a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, secţia Sociologie, Universitatea din Bucureşti (2004); absolventă a programului de master în Studii de securitate, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (2006).

Funcţia actuală: asistent de cercetare în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istoria regimului comunist în România, comunismul occidental, discursul intelectual în totalitarism.

MIHAI, Răzvan-Florin

Data şi locul naşterii: 17 februarie 1980, Brăila, jud. Brăila.

Studii: Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, specializarea Istorie contemporană universală (2003); master la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, programul „Relaţii internaţionale” (2005). Funcţia actuala: Asistent-cercetător I.N.S.T. Domenii de interes: extremismul de dreapta în România interbelică; minoritatea ucraineană; relaţiile româno-franceze; partidele politice din România. Doctorand al Universităţii din Bucureşti, cu tema Minoritatea ucraineană din România în perioada interbelică, sub coordonarea acad. Dinu C. Giurescu.

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific în cadrul I.N.S.T.

Volum recent şi contribuţii: 21 august 1968 – apoteoza lui Ceauşescu, Polirom, 2009 (coautor); editor al suplimentului „Scânteia. Jurnalul României acum 20 de ani”, „Jurnalul Naţional”, 2009; Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. VII. 1941-1943, INST, 2009 (coautor).

Contact: Enable JavaScript to view protected content.

MIRONOV, Alexandru-Murad

Studii: doctor în istorie, Universitatea din Bucureşti (2010); absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti (1998); absolvent al programului de studii aprofundate „Istoria ideilor şi a mentalităţilor“, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (1999); absolvent al programului de master „Teoria şi practica editării“, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti (2011).

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific în cadrul I.N.S.T., lector universitar la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti.

Domenii de interes: istorie socială (istoria muncii), istoria mentalităţilor, istoria relaţiilor internaţionale.

Volum recent: Vremea încercărilor. Relaţiile româno-sovietice, 1930-1940, I.N.S.T., Bucureşti, 2013.

ONIŞORU, Gheorghe

Data şi locul naşterii: 29 iulie 1963, Iaşi.

Studii: Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea "Al. Ioan Cuza", Iasi, 1987. Doctor în istorie, Universitatea "Al. Ioan Cuza", 1995, Titlul tezei de doctorat: Aliante si confruntari între partidele politice din România, 1944-1947.

Funcţia actuală: Funcţia actuală: cercetător ştiinţific I în cadrul I.N.S.T.; profesor universitar şi conducător de doctorate la Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava.

Domenii de interes: comunismul în România, războiul rece, regimurile totalitare.

Volume publicate: România în anii 1944-1948. Transformări economice şi realităţi sociale, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1998; Istoria Partidului Naţional-Liberal, Institutul de Studii Liberale, Bucureşti, 2000 (coautor); Operaţiunea Tămădău. Desfiinţarea Partidului Naţional Ţărănesc (1947), I.N.S.T., Bucureşti, 2008; Pecetea lui Stalin. Cazul Vasile Luca, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014.

 

RĂDULESCU-STRATONE, Carmen

Data şi locul naşterii: 10 februarie 1982, Buzău.

Studii: Facultatea de Istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, specializarea Istorie universală contemporană, licenţiat în anul 2005 cu tema Statutul intelectualului în anii 1980 în  Europa Central Răsăriteană şi de Est. Studiu de caz: România.

Funcţia actuală: cercetător ştiinţific în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istoria relaţiilor internaţionale, istoria regimului comunist în România. 

ROSKE, Octavian

Data şi locul naşterii: 4 ianuarie 1956, Bucureşti.

Studii: doctor în filologie, specialitatea literatura comparată, Universitatea din Bucureşti, 1998; Facultatea de limbi si literaturi străine, secţia engleză-română, Universitatea din Bucureşti, 1981.

Funcţia actuală: cercetător stiinţific I şi secretar ştiinţific în cadrul I.N.S.T.; conferenţiar universitar la Facultatea de limbi si literaturi străine, Universitatea din Bucureşti; şeful Catedrei de Engleză; redactor-şef al revistei "Arhivele Totalitarismului"; coordonatorul colecţiilor Documente, Dicţionare Memorii, Sinteze şi Studii, publicate sub egida I.N.S.T.

Domenii de interes: literatură şi civilizaţie americană, sistemul de guvernare şi tradiţia politică în Statele Unite, colectivizarea agriculturii în România, mecanisme represive şi forme de rezistenţă sub regimul comunist.

Volume publicate: Proză americană contemporană: 1975-1985, Editura Univers, Bucureşti, 1989 (antologie, prefaţă, prezentări, note şi bibliografie; traducere în colaborare cu Ruxandra Todiraş); Dosarul colectivizării agriculturii în România, 1949-1962. Studiu întocmit de Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, Camera Deputaţilor a Parlamentului României, 1992 (coordonare şi introducere); Tradiţia conservatoare în gândirea americană, 1783-1860, Editura All, Bucureşti, 1998; Începuturile mişcării de rezistenţă în România, vol. I: 11 aprilie 1945 – 31 mai 1946, I.N.S.T., Bucureşti, 1998 (în colaborare cu Radu Ciuceanu şi Cristian Troncotă); Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I: 1949-1953, I.N.S.T., Bucureşti, 2000 (în colaborare cu Dan Cătănuş); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. I: A-C, I.N.S.T., Bucureşti, 2001 (coordonator); Începuturile mişcării de rezistenţă în România, vol. II: 1 iunie – 18 noiembrie 1946, I.N.S.T., Bucureşti, 2001 (în colaborare cu Radu Ciuceanu şi Cristian Troncotă); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. II: D-G, I.N.S.T., Bucureşti, 2003 (coordonator); Colectivizarea agriculturii în România. Represiunea, vol. I: 1949-1953, I.N.S.T., Bucureşti, 2004 (în colaborare cu Dan Cătănuş); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. III: H-L, I.N.S.T., Bucureşti, 2004 (coordonator); Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. II: 1953-1956, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (în colaborare cu Dan Cătănuş); Mecanisme represive în România, 1945–1989. Dicţionar biografic, vol. IV: M, I.N.S.T., Bucureşti, 2005 (coordinator); Examenul pentru obţinerea certificatului de traducător. Ghidul candidatului: limba engleză, Editura Centrului de pregătire profesională în cultură, Bucureşti, 2006; Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. V: N-O, I.N.S.T., Bucureşti, 2006 (coordonator); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. VI: P, I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (coordonator); Colectivizarea agriculturii în România. Cadrul legislativ, 1949-1962, , I.N.S.T., Bucureşti, 2007 (în colaborare cu Dan Cătănuş şi Florin Abraham); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. VII: Q-R, I.N.S.T., Bucureşti, 2008 (coordonator).

ŞANDRU, Florin I.

Data şi locul naşterii: 8 martie 1964, Piteşti, judeţul Argeş.

Studii: Licenţă în specializarea istorie, arhivistică şi muzeologie, Facultatea de Studii socio-umane, Universitatea de Stat din Piteşti, 2007; doctorand în cadrul Facultăţii de Istorie, filozofie, geografie, Universitatea din Craiova.

Funcţia actuală: asistent-cercetare în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istoria contemporană a României, perioada 1940-1944 (Basarabia şi Bucovina de Nord); personalităţi politice româneşti din perioada 1940-1989.

Volume publicate: Zodia Basarabiei şi Bucovinei de Nord sub mareşalul Ion Antonescu, Editura Semne, Bucureşti, 2008.

  

VOICU, Alexandru-Cristian

Data şi locul naşterii: 23 decembrie 1990, Bucureşti.

Studii: absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti (2013); masterand al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti (din 2013).

Funcţia actuală: asistent-cercetare în cadrul I.N.S.T.

Domenii de interes: istorie ecleziastică, relaţia dintre statul comunist şi cultele religioase, activitatea informativă externă în timpul regimului comunist.

See details: www.totalitarism.ro