IDST

Conferinta INST

Invitaţie participare la conferinţă

La trei ani după moartea lui I.V. Stalin blocul sovietic era dominat de speranţa unor schimbări pozitive şi de disperarea că ele nu erau rapide şi profunde. „Raportul secret” al lui N.S. Hruşciov a trezit speranţele popoarelor şi spaima „micilor Stalini” est-europeni, însă represiunea împotriva revoltei maghiare a spulberat iluziile privind liberalizarea profundă a regimurilor comuniste.

În continuarea eforturilor sale de a analiza cele mai importante evenimente ale istoriei secolului XX, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului organizează în Bucureşti, în 16-17 iunie 2016, conferinţa naţională:

„DISPERARE ŞI SPERANŢĂ ” ÎN BLOCUL SOVIETIC: ANUL 1956

Dintre subiectele ce urmează a fi dezbătute în cadrul conferinţei menţionăm: schimbările ce au intervenit în blocul comunist după moartea lui Stalin; „raportul secret” al lui Hruşciov; dimensiunile şi consecinţele destalinizării;  noi elemente în relaţiile dintre Marile Puteri; schimbări sociale şi economice în blocul sovietic ş.a.

Conferinţa se adresează cercetătorilor, cadrelor universitare, doctoranzilor şi masteranzilor care pot aduce contribuţii semnificative la analiza acestui fenomen istoric.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită titlul comunicării şi un rezumat de maxim 500 de cuvinte, împreună cu un CV, la adresa Enable JavaScript to view protected content. până la data de 3 iunie 2016

Conferinţa este deschisă publicului, în baza unei înscrieri prealabile la telefon 021/230.69.92 sau prin e-mail la Enable JavaScript to view protected content.

 

Descarcati Invitatia de participare la conferinta