IDST

Recuperarea Anglisticii în România

„R.A.R. - Recuperarea Anglisticii în România” este un proiect inițiat de Universitatea din București și realizat în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române, constă în protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural scris în domeniul anglisticii din România prin identificarea unui segment documentar de circa 250 de volume și digitizarea acestora. Aceste obiecte de patrimoniu vor sprijini promovarea culturii și civilizației engleze în rândul publicului interesat prin intermediul creării unei baze de date și a unui website ce vor facilita accesul la aceste resurse. Acest proiect plănuiește să restrângă pericolul de pierdere a identității culturale prin conservarea acestui patrimoniu scris în format digital. 

Anglistica din România este un domeniu care a rămas în mare măsură necercetat și neexploatat, deși are o istorie de aproape 200 de ani. Studiile de limbă și literatură, manualele de predare a limbii engleze, traducerile și dicționarele – un patrimoniu scris de mare valoare – din perioada 1750-1940 se regăsesc în fondul de carte veche al diferitelor biblioteci din țară, dar nu au fost recuperate și cu greu pot fi accesate de cititorul de rând. 

Cel mai important scop al digitizării este acela de a spori accesul la informație și de a îmbunătăți conservarea documentelor, fiind modalitatea cea mai puternică de distribuție pe scară largă a informației. Publicul larg și publicul de specialitate - cadre didactice, studenți, elevi, cercetători etc. - vor putea descărca și avea acces gratuit și mobil la cele 250 de volume din domeniul anglisticii în mediul digital. Acest lucru va genera creșterea numărului de resurse digitizate, posibilitate de studiere a limbii și literaturii engleze și va deschide prezentului direcții necesare de predare a limbii și culturii engleze în România. În plus, aceste obiecte de patrimoniu digitizate vor putea reprezenta un nou pas în dezvoltarea unei noi direcții de cercetare. Proiectul își propune să îmbogățească prezența României în portalul cultural Europeana.

Accesati Pagina proiectului R.A.R.