IDST

Mecanisme represive

Lucrarea Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic (http://totalitarism.ro/pagini/Titluri_in_colectii.html) reprezintă un proiect editorial al INST care materializează rezultatele cercetărilor întreprinse între 2001 şi 2011 de un colectiv coordonat de conf. univ. dr. Octavian Roske. Este vorba de o lucrare unică în literatura românească de profil, o sursă documentară fundamentală pentru cercetarea fenomenului totalitar, cu publicarea încheiată, rezultând 9 volume, fiecare însumând, în medie, circa 400 pagini şi cuprinzând circa 75000 microbiografii, realizate pe baza documentaţiei extrase prin consultarea a sute de publicaţii, până la nivelul anului 2011.

Dicţionarul nu şi-a propus epuizarea surselor complexe ale istoriei României în perioada vizată și nici rolul de repertoriu exhaustiv; el adună informaţiile regăsite în surse publicate în volume: monografii, sinteze, dicţionare, biografii, memorii etc. Au rămas în afara demersului izvoare importante, precum documentele de arhivă și publicațiile periodice, a căror exploatare sistematică ar fi depășit resursele materiale și umane ale INST disponibile la vremea respectivă. Completarea documentației se constituie într-un deziderat pentru noile generații de cercetători. Transpunerea digitală permite, între altele, actualizări infinite și de amploare nelimitată.

Se publică atât microbiografiile victimelor regimului comunist, cât şi cele ale membrilor aparatului represiv. În cursul bibliografierii au fost înregistrate informaţii referitoare la execuţii ordonate din motive politice, condamnări la închisoare, internări în lagăre de muncă sau în azile psihiatrice, ordonate împotriva persoanelor care s-au opus regimului totalitar. La sfârşitul fiecărui articol din repertoriu sunt menţionate sursele utilizate. Lucrarea este completată de o amplă listă bibliografică.

Prin materialul documentar înglobat şi sistematizat, lucrarea poate fi considerată un titlu de referinţă pentru toţi cei interesaţi de cercetarea regimului comunist din România: cercetători, arhiviști, muzeografi, profesori, studenți, elevi, publicul larg preocupat de cunoaşterea realităţilor perioadei comuniste.

Pornind de la aceste considerente, proiectul editorial INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI: MECANISME REPRESIVE ÎN ROMÂNIA 1945-1989. DICŢIONAR BIOGRAFIC. PARTEA I: LITERELE A – L, finanţat de AFCN (august - noiembrie 2015) își propune etalarea, într-o formă adecvată secolului al XXI-lea, informațiilor privind una dintre contribuţiile româneşti la cercetarea profilului şi formelor de manifestare ale totalitarismului de stânga în România. Acest proiect dorește să aducă într-un format digital complex, cu valoare echivalentă aceleia a unei baze de date (transpunere în format html şi pdf pe o pagină web dedicată) toate informațiile cuprinse în seria volumelor publicate de INST cu titlul Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic. Astfel se creează şi se pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi un instrument actual, interactiv şi foarte necesar, menit să faciliteze utilizarea datelor colectate extensiv și sistematizate privind istoria comunismului românesc, care devin astfel accesibile atât de pe terminale fixe, cât și mobile.

Informațiile oferite prin produsul editorial menţionat pot fi ușor juxtapuse cercetărilor referitoare la celelalte forme ale totalitarismului est-european, întregind astfel tabloul istoriei comunismului. Demn de reţinut este şi faptul că, prin structura şi caracteristicile sale (traducerea părţilor generale ale secţiunilor în limba engleză), proiectul editorial propus de INST devine foarte util şi cercetătorilor din străinătate interesaţi de fenomenul totalitar românesc ori de studii comparative, înlesnindu-le accesul online la o bază de date referitoare la fenomenul comunismului din România, la liste cu studii de autor consacrate unor probleme punctuale etc.

Seria reeditărilor debutează în 2015 cu digitizarea seriei de volume cu titlul Mecanisme represive… Se are în vedere publicarea a trei părţi, după cum urmează: partea I: literele A – L (cca 1500 pagini şi cca 17000 fişe biografice), 2015; partea a doua: literele M – P, 2016; partea a treia: literele Q – Z, 2017.