IDST

Bibliografia represiunii

Lista bibliografică de mai jos reunește titlurile din care s-au extras datele utilizate pentru realizarea seriei volumelor Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicționar biografic, vol. I-IX, A-Z, 2001-2011.

Ea reflectă stadiul dezvoltării problemei la momentul respectiv (2011) şi este reprodusă din ultimul volum al seriei: Octavian Roske (coord.), Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicționar biografic, vol. IX, T-Z, Colecția „Dicţionare”, INST, București, 2011, p. 13-76.

Lista constituie baza unui instrument bibliografic, actualizabil, util în studiul problematicii sistemului represiv al regimului totalitar comunist în România.

Lista cuprinde bibliografia consultată şi siglele aferente utilizate în dicţionar.

Pentru autorii fişelor s-au folosit următoarele abrevieri: A.B. = Anca Bogdan; A.L. = Ana-Maria Lascu (Cătănuş); A.M. = Alexandru-Murad Mironov; C.B. = Corneliu Beldiman; C.D. = Cristina Diac; C.G. = Cristian Gojinescu; C.I. = Costin Ionescu; C.P. = Cristina Păiuşan; C.R. = Cristina Roman; C.I.R. = Carmen Rădulescu; D.B. = Dana Honciuc (Beldiman); F.A. = Florin Abraham; F.D. = Felician Duică; F.R.M. = Florin-Răzvan Mihai; F.S. = Flori Stănescu; F.Ş. = Florin Şandru; L.B. = Liliana Boşcan; M.A. = Marilena Apostolescu; M.An. = Mioara Anton; M.G. = Mihaela-Maria Gavrilescu.

Descarcare Bibliografia represiunii în format PDF