IDST

B

B

Baciu, A.

- Baciu, Nicolae, Agonia României, 1944 - 1948. Dosarele secrete acuză, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990, 389 p.; M.A.

Bacu, P.

- Bacu, Dumitru, Piteşti - centru de reeducare studenţească, Cu o prefaţă de preot Gheorghe Calciu, Editura Atlantida, Bucureşti, 1991, 235 p.; M.A.

Baghiu, P.

- Baghiu, Ion, Printre gratii, vol. I, Editura Zalmoxis, Cluj-Napoca, 1995, 186 p.; C.P.

Bâgu, M.

- Bâgu, Gheorghe, Mărturisiri din întuneric, Editura Tehnică, Bucureşti, 1993, 163 p.; A.M.

Baicu, P.

- Baicu, Petre, Povestiri din închisori şi lagăre, Biblioteca Revistei „Familia”, Oradea, 1995, 350 p.; M.A.

Balş, D.

- Balş, Dina, Drumuri pustiite. Memorii, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1993, 171 p.; A.B.

Banea, A.

- Banea, Dumitru, Acuzat, martor, apărător în procesul vieţii mele, Editura Puncte Cardinale, Sibiu, 1995, 183 p.; A.B.

Bâtfoi, P.

- Bîtfoi, Dorin-Liviu, Petru Groza, ultimul burghez. O biografie, Editura Compania, Bucureşti, 2004, 566 p.; F.R.M.

Bădescu, E., I

 

 

Bădescu, E., II

- Bădescu, Ilie; Ungheanu, Mihai (coord.), Enciclopedia valorilor reprimate. Războiul împotriva culturii române (1944-1999), vol. I, Pro – Humanitate, Bucureşti, 2000, 680 p.; F.A.

- Bădescu, Ilie; Ungheanu, Mihai (coord.), Enciclopedia valorilor reprimate. Războiul împotriva culturii române (1944-1999), vol. II, Pro – Humanitate, Bucureşti, 2000, 394 p.; F.A.

Bălan, R.

- Bălan, Ion, Regimul concentraţionar în România, 1945-1964, Colecţia „Biblioteca Sighet” 12, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000, 306 p.; C.R.; F.A.; C.G.; F.D.; C.D.

Bălănescu, D.

- Bălănescu, Gabriel, Din împărăţia morţii, Editura Gordian, Timişoara, 1994, 251 p.; A.B.

Bănuş, C.

- Bănuş, Max, Cei care m-au ucis, Editura Tinerama, Bucureşti, 1991, 211 p.; M.A.

Bejan, A.

- Bejan, Dimitrie, Oranki - amintiri din captivitate, Cuvânt înainte de Gabriel Ţepelea, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995, 306 p.; A.B.

Bejan, V.

- Bejan, Dimitrie, Viforniţa cea mare, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996, 299 p.; A.B.

Beldeanu, M.

- Beldeanu, Oliviu, Memorial anticomunist din închisoare, Prefaţă de Titu Popescu, Seria „Procesul comunismului românesc”, nr. 1, Editura „Jurnalul literar”, f.l., 1999, 316 p.; C.G.

Beldiman, A.

- Beldiman, Dana, Armata şi Mişcarea Legionară 1927-1947, Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, Colecţia „Studii”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2002, 272 p.; D.B.; C.G.; F.D.; F.R.M.

Beldiman, P.

- Beldiman, Corneliu (ed.), Procesul generalilor. Cercul Profesional Militar al Partidului Naţional Ţărănesc (1946-1948). Documente, Colecţia „Fapte, Idei, Documente”, Editura Vremea, Bucureşti, 2000, 253 p.; C.B.; M.G.; F.A.

Beldiman, S.

- Beldiman, Dana (ed.), Dosar Horia Sima, Studiu introductiv de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 2000, 343 p.; C.B.; D.B.

Bellu, P.

- Bellu, Ştefan, Pădurea răzvrătită. Mărturii ale rezistenţei anticomuniste, Editura Gutinul, Baia Mare, 1993, 123 p.; M.A.

Bernard, A.

- Bernard, Nöel, Aici e Europa Liberă, Colecţia „Istorie-Documente-Politică”, Editura Tinerama, Bucureşti, 1991, 188 p.; A.B.

Betea, A.

- Betea, Lavinia, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu. Convorbiri, Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 1997, 254 p.; C.P.

Betea, C.

- Convorbiri neterminate. Corneliu Mănescu în dialog cu Lavinia Betea, Colecţia „Duplex”, Editura Polirom, Iaşi, 2001, 360 p.; F.A.

Betea, D.

- Betea, Lavinia, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu. Convorbiri, Colecţia „Arhiva vie a comunismului românesc”, nr. 1, Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 1998, 255 p.; F.A.

Betea, L.

- Betea, Lavinia, Lucreţiu Pătrăşcanu. Moartea unui lider comunist. Studiu de caz, Colecţia „Procesul comunismului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001, 429 p.; M.An.

Betea, M.

- Betea, Lavinia, Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României, Editura Ioan Slavici, Arad, 1995, 353 p.; A.M.

Beza, D.

- Beza, Vasilichia, Între două lumi, Colecţia „Biblioteca Memoriei”, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993, 157 p.; A.B.

Blănaru, K.

- Blănaru-Flamură, Vasile, Kazaciocul groazei din Valea Piersicilor. 804 zile şi nopţi în lanţurile morţii, Colecţia „Iconar – Fundaţia Buna Vestire”, Editura Sepco S.R.L., Bucureşti, 1996, 482 p.; A.B.

Boca, U.

- Boca, Ioana, 1956 – Un an de ruptură. România între internaţionalismul proletar şi stalinismul antisovietic, Studiu însoţit de anexe de documente selectate din arhive de Ioana Boca, Teodor Stanca şi Mircea Popa, Colecţia „Documente” 7, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2001, 438 p.; C.R.; M.An.

Bodea, F.

- Bodea-Călin, Cornelia, Folclorul rezistenţei anticomuniste, vol. I, Postfaţă de dr. Dan Badea, Editura Studium, Cluj-Napoca, 1999, 200 p.; C.R.; C.G.

Boldur, G., I

- Boldur-Lăţescu, Gheorghe, Genocidul comunist în România, vol. I, Dimensiunile genocidului, Editura Albatros, Bucureşti, 1992, 219 p.; A.B.

Boldur, G., II

- Boldur-Lăţescu, Gheorghe, Genocidul comunist în România, vol. II, Isus în celulă, Editura Albatros, Bucureşti, 1994, 194 p.; A.B.

Boldur, G., III

- Boldur-Lăţescu, Gheorghe, Genocidul comunist în România, vol. III, Destine strivite, Editura Albatros, Bucureşti, 1998, 194 p.; C.B.; C.P.; M.An.

Boldur, G., IV

- Boldur-Lăţescu, Gheorghe; Iorga, Filip-Lucian, Genocidul comunist în România. vol. IV, Reeducarea prin tortură, Editura Albatros, Bucureşti, 2003, 313 p.; M.An.

Bontaş, M.

- Bontaş, Andrei, Memorii. Cronica pierdută a unui om regăsit, Cuvânt înainte de Radu Ciuceanu, Colecţia „Memorii”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001, 205 p.; F.A.

Bordeianu, M., I

- Bordeianu, Dumitru Gh., Mărturisiri din mlaştina disperării (Cele văzute, trăite şi suferite la Piteşti şi Gherla), vol. I. Piteşti, Ediţia a II-a, îngrijită de prof. Marcel Petrişor, Editura Gama, Bucureşti, 1995, 205 p.; A.B.

Bordeianu, M., II

- Bordeianu, Dumitru Gh., Mărturisiri din mlaştina disperării, vol. II. Gherla, Ediţia a II-a îngrijită de prof. Marcel Petrişor, Editura Gama, Bucureşti, 1995, 95 p.; A.B.

Bota, M.

- Preot prof. dr. Bota, Ioan; Ioniţoiu, Cicerone, Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din România (1948-1989). Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Biserica Romano-Catolică, Ediţia a III-a, Prefaţă de Doina Cornea, Casa de Editură „Viaţa Creştină”, Cluj-Napoca, 2001, 226 p.; C.B.; A.L.; F.D.

Botez, D.

- Botez, Mihai, Dilemele speranţei, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994, 164 p.; F.A.

Bozgan, B.

- Bozgan, Ovidiu (sub red.), Biserică, Putere, Societate. Studii şi documente, Facultatea de Istorie, Centrul de Istorie a Bisericii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, 271 p.; L.B.; C.B.; M.An.

Bozgan, C.

- Bozgan, Ovidiu, Cronica unui eşec previzibil. România şi Sfântul Scaun în epoca pontificatului lui Paul al VI-lea (1963-1978), Prefaţă de Jean-Claude Périsset, Postfaţă de Adrian Cioroianu, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2004, 495 p.; M.An.

Bozgan, R.

- Bozgan, Ovidiu, România versus Vatican. Persecuţia Bisericii Catolice din România comunistă în lumina documentelor diplomatice franceze, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000, 200 p.; C.B.; M.An.

Bozgan, S.

- Bozgan, Ovidiu (sub red.), Studii de istoria Bisericii, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Centrul de Istoria Bisericii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2000, 192 p.; C.B.; A.L.; F.D.; C.D.

Brad, C.

- Brad, Ion, O carte pentru toţi românii. Catolicism şi ortodoxie românească, Editura Unitas, Cluj-Napoca, 1997, 102 p.; A.L.

Brânzei, A.

- Brânzei, Daniel, Amintiri cu sfinţi, vol. I, Editura Multimedia, Arad, 2002, 184 p.; M.An.

Brânzei, A., II

- Brânzei, Daniel, Amintiri cu sfinţi, vol. II, Editura Multimedia, Arad, 2003, 224 p.; F.A.

Bratu, C., I

- Bratu, Emma Emilia, Compozitoare şi luptătoare pentru libertate, vol. I, Editura Universul, Bucureşti, 1994, 293 p.; A.B.

Bratu, C., II

- Bratu, Emma Emilia, Compozitoare şi luptătoare pentru libertate, vol. II, Editura Universul, Bucureşti, 1995, 335 p.; A.B.

Brăgaru, D.

- Brăgaru, Carmen, Dinu Pillat. Un destin împlinit, Editura Du Style, Bucureşti, 2000, 335 p.; C.R.; F.A.; C.G.; M.An.

Brătianu, E.

- Brătianu, Maria G., Gheorghe I. Brătianu – Enigma morţii sale, În româneşte de Antonia Constantinescu, cu un studiu de Şerban Papacostea, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2003, 91 p.; A.L.

Brătianu, M.

- Brătianu, Dan M., Martor dintr-o ţară încătuşată, Colecţia „Biblioteca Sighet” 3, Fundaţia „Academia Civică”, Bucureşti, 1996, 123 p.; M.A.

Brişcă, B., I

- Brişcă, Adrian, Rezistenţa armată din Banat, vol. I, 1945-1949, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2004, 376 p.; F.A., C.B.

Brişcă, I.

- Brişcă, Adrian, Jurnalul unui partizan. Vasile Motrescu şi rezistenţa armată din Bucovina, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2005, 239 p.; C.D.

Brişcă, R., I

- Brişcă, Adrian; Ciuceanu, Radu, Rezistenţa armată din Bucovina, vol. I, 1944 - 1950, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998, 421 p.; A.B.

Brişcă, R., II

- Brişcă, Adrian, Rezistenţa armată din Bucovina, vol. II, 1 octombrie 1950 - 10 iunie 1952, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2000, 245 p.; A.M.; M.An.

Brişcă, R., III

- Brişcă, Adrian; Ciuceanu, Gabriel, Rezistenţa armată din Bucovina, vol. III, 1952-1958, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2006, 439 p.; C.D.

Buchet, S.

- Buchet, Constantin, Social-democraţia încarcerată: evoluţii politice interne şi reacţii internaţionale (1946-1969), Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2005, 362 p.; F.R.M.

Buculei, C.

- Buculei, Toader, Clio încarcerată. Mărturii şi opinii privind destinul istoriografiei româneşti în epoca totalitarismului comunist, Editura Libertatea, Brăila, 2000, 280 p.; F.A.

Buculei, O.

- Buculei, Toader, O carte a durerii. Interviuri, Cuvânt înainte de Al. Zub, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1994, 205 p.; A.B.

Budeancă, R.

- Budeancă, Cosmin; Olteanu, Florentin; Pop, Iulia, (ed.), Rezistenţa anticomunistă. Cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală. Lucrările prezentate la Simpozionul internaţional „Rezistenţa anticomunistă, cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală”, Făgăraş, Sâmbăta de Sus, 24-26 martie 2006, Seria „Documente, Istorie, Mărturii”, vol. I, Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, 345 p.; C.D.

Bulei, S.

- Bulei, Ion, Scurtă istorie a românilor, Editura Meronia, Bucureşti, 1996, 224 p.; F.A.

Buşe, L.

- Buşe-Pătraşcu, Emilia, Lumea pierdută, Colecţia „Procesul comunismului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, 165 p.; F.R.M.

Buzatu, A., I

- Buzatu, Gheorghe; Chiriţoiu, Mircea (ed.), Agresiunea comunismului în România, vol. I. Documente din arhivele secrete: 1944 - 1989, Colecţia „Românii în istoria universală” 51, Editura Paideia, Bucureşti, 1998, 250 p., F.A.; C.R.

Buzatu, A., II

- Buzatu, Gheorghe; Chiriţoiu, Mircea (ed.), Agresiunea comunismului în România, vol. II. Documente din arhivele secrete: 1944 - 1989, Colecţia „Românii în istoria universală” 58, Editura Paideia, Bucureşti, 1998, 195 p.; F.A.; C.R.

Buzatu, D.

- Buzatu, Gheorghe; Ciucanu, Corneliu; Sandache, Cristian, Radiografia Dreptei româneşti (1927-1941), Colecţia „Românii în istoria universală” 32, Editura FF Press, Bucureşti, 1996, 423 p.; C.B.; M.G.; C.G.; F.D.; F.R.M.

Buzatu, M.

- Buzatu, Gheorghe; Beldiman, Dana; Ardeleanu, Eftimie, Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, Colecţia „Românii în istoria universală” 100, Editura Helios, Craiova, 2002, 380 p.; F.A.

Buzatu, R.

- Buzatu, Gheorghe, România şi războiul mondial din 1939 - 1945, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi, 1995, 476 p.; A.B.