IDST

C

C

Calciu, R.

- Pr. Calciu-Dumitreasa, Gheorghe, Războiul întru Cuvânt: Cuvinte către tineri şi alte mărturii, Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Răzvan Codrescu, Colecţia „Alfa şi Omega”, Editura Nemira, Bucureşti, 2001, 138 p.; A.L.

Câmpeanu, A.

- Câmpeanu, Pavel, Ceauşescu, anii numărătorii inverse, Colecţia „Documente”, Editura Polirom, Iaşi, 2002, 312 p.; M.An.

Câmpeanu, C.

- Câmpeanu, Radu, Cu gândul la ţară, Editura C.B.C., Bucureşti, 1995, 144 p.; C.P.

Carandino, N.

- Carandino, Nicolae, Nopţi albe şi zile negre. Memorii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1992, 398 p.; A.B.

Carandino, R.

- Carandino, Nicolae, Rezistenţa – prima condiţie a victoriei. Articole politice apărute în „Dreptatea” (1944 - 1947), Antologie, introducere, note şi comentarii de Paul Lăzărescu, postfaţă de Valeriu Râpeanu, Colecţia „Biblioteca Naţională Politică”, Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2000, 447 p.; F.A.

Caravia, B.

- Caravia, Paul; Constantinescu, Virgiliu; Stănescu, Flori, Biserica întemniţată. România, 1944 - 1989, Colecţia „Dicţionare”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998, 463 p.; M.G.; A.L.

Caravia, M.

- Caravia, Paul; Constantinescu, Virgiliu; Iloaie, Ştefan, Mărturisitori de după gratii. Slujitori ai bisericii în temniţele comuniste, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului – Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Cluj-Napoca – Bucureşti, 1995, 85 p.; A.B.; C.G.

Caraza, A.

- Caraza, Grigore, Aiud însângerat, Prefaţă de preot Gheorghe Calciu, Colecţia „Fapte, Idei, Documente”, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2004, 348 p.; F.A.

Cârja, C.

- Cârja, Ion, Canalul morţii, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1993, 586 p.; M.A.

Cartior, F.

- Sichitiu-Cartior, Dinu, O frântură de viaţă, Editura Evenimentul, Bucureşti, 1992, 175 p.; F.A.

CAS, I

- Cartea Albă a Securităţii, vol. I, Activitatea de informaţii şi siguranţă în perioada 23 august 1944 - 30 august 1948, Serviciul Român de Informaţii, [Bucureşti], 1994, 354 p.; M.A.

CAS, II

- Cartea Albă a Securităţii, vol. II, August 1948 - iulie 1958, Serviciul Român de Informaţii, [Bucureşti], 1994, 761 p.; A.B.

CAS, III

- Cartea Albă a Securităţii, vol. III, 1958 - 1968, Serviciul Român de Informaţii, [Bucureşti], 1994, 724 p.; A.B.

CAS, IV

- Cartea Albă a Securităţii, vol. IV, Perioada 1968 - 1978, Serviciul Român de Informaţii, [Bucureşti], 1995, 522 p.; M.A.

CAS, VA

- Cartea Albă a Securităţii, vol. V, Istorii literare şi artistice 1969 - 1989 (Anexă), Serviciul Român de Informaţii, Bucureşti, 1995, 411 p.; A.B.

Călinescu, P.

- Călinescu, Nicolae, Preambul pentru camera de tortură, Postfaţă de Marcel Petrişor, Editura Marineasa, Timişoara, 1994, 277 p.; A.B.

Cătănuş, F.

- Cătănuş, Dan; Chiper, Ioan, Cazul Ştefan Foriş. Lupta pentru putere în P.C.R. de la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu. Documente 1940 - 1968, A colaborat Gheorghe Neacşu, Colecţia „Fapte, Idei, Documente”, Editura Vremea, Bucureşti, 1999, 366 p.; C.R.; C.B.; A.L.; F.D.; C.D.

Cătănuş, I.

- Cătănuş, Dan (coord.); Anton, Mioara; Cătănuş, Ana Maria; Mironov, Alexandru Murad; Spiridon, Nicoleta Raluca, Intelectuali români în arhivele comunismului, Prefaţă de Dan Berindei, Colecţia „Biblioteca de Istorie”, Editura Nemira, Bucureşti, 2006, 651 p.; C.D.

Cătănuş, L.

- Cătănuş, Dan; Buga, Vasile, Putere şi societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării: 1956, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Colecţia „Studii”, „Bucureşti, 2006, 565 p.; C.D.

Cătănuş, R., I

- Cătănuş, Dan; Roske, Octavian, Colectivizarea agriculturii în România. Represiunea, vol. I, 1949-1953, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2004, 507 p.; M.An.

Cesereanu, C.

 

 

- Cesereanu, Ruxandra (coord.), Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional, Colecţia „Plural M”, Editura Polirom, Iaşi, 2006, 300 p.; C.D.

Cesianu, S.

- Cesianu, Constantin, Salvat din infern, Traducere din limba franceză de Maria Alexe, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, 397 p.; A.B.

Chelaru, C.

- Chelaru, Rodica, Culpe care nu se uită. Convorbiri cu Cornel Burtică, Cuvânt înainte de Adrian Cioroianu, Editura „Curtea Veche”, Bucureşti, 2001, 264 p.; F.A.

Cheptea, I.

- Cheptea, Stela; Cârstea, Marusia; Dumitrescu, Horia (coord.), Istorie şi societate, Colecţia „Românii în istoria universală” 94, Editura „Mica Valahie”, 2005, 608 p.; F.A.

Chesaru, V.

- Chesaru, Radu, Vulturul brâncovenesc, Editura Spin Internaţional S.R.L., [Bucureşti], [1993], 86 p.; A.B.

Chihaia, F.

- Chihaia, Pavel, Faţa cernită a libertăţii. Douăzeci de convorbiri la „Europa Liberă”, Editura „Jurnalul Literar”, Bucureşti, 1991, 176 p.; M.A.

Chioreanu, M.

- Chioreanu, Nistor, Morminte vii, Ediţie, prefaţă şi note de Marius Cristian, Colecţia „Memorii”, Institutul European, Iaşi, 1992, 382 p.; A.B.

Chiriţescu, S.

- Chiriţescu, Marcel, Supravieţuind infernului „C.R.”, Bucureşti, 1996, 112 p.; M.A.

Ciobanu, A.

- Pr. Ciobanu, Ioan (ed.), A trăit şi a murit ca un sfânt, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, Bucureşti, 2003, 99 p.; F.A.

Ciobanu, C.

- Ciobanu, Mircea, Convorbiri cu Mihai I al României, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, 335 p.; F.A.

Ciobanu, F.

- Mircea Ciobanu, În faţa neamului meu. Convorbiri cu Mihai I al României, Editura Princeps, Iaşi, 1995, 384 p.; F.A.

Cipeianu, B.

- Cipeianu, G., Biserica Blajului. Omagiu martirilor ei, 1948 - 1988, Imprimeria de Vest, Oradea, 1992, 86 p.; A.B.

Cireşan, R.

- Cireşan Loga, Iosif, Rezistenţa anticomunistă din Munţii Arinişului, 1947 - 1949, Editura Marineasa, Timişoara, 1997, 236 p.; A.B.

Ciucă, P., I

- Ciucă, Marcel-Dumitru (ed.), Procesul lui Iuliu Maniu. Documentele procesului conducătorilor Partidului Naţional Ţărănesc, vol. I. Ancheta, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001, 551 p.; F.A.; C.R.; C.G.

Ciucă, P., II

- Ciucă, Marcel-Dumitru (ed.), Procesul lui Iuliu Maniu. Documentele procesului conducătorilor Partidului Naţional Ţărănesc, vol. II. Procesul public, Partea I, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001, 383 p.; F.A.; C.R.; C.G.

Ciucă, P., III

- Ciucă, Marcel-Dumitru (ed.), Procesul lui Iuliu Maniu. Documentele procesului conducătorilor Partidului Naţional Ţărănesc, vol. II. Procesul public, Partea a II-a, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001, 367 p.; F.A.; C.R.; C.G.

Ciucă, P., IV

- Ciucă, Marcel-Dumitru (ed.), Procesul lui Iuliu Maniu. Documentele procesului conducătorilor Partidului Naţional Ţărănesc, vol. III. Sentinţa, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001, 463 p.; F.A.; C.R.; C.G.

Ciuceanu, D.

- Ciuceanu, Radu, Memorii, vol. III, Pecetea diavolului, Cuvânt înainte de Octavian Roske, Colecţia „Memorii”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2002, 304 p.; C.B.

Ciuceanu, I.

- Ciuceanu, Radu, Memorii, vol. I, Intrarea în tunel, Introducere şi note de Octavian Roske, Seria „Document”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1991, 416 p.; A.B.

Ciuceanu, J., I

- Ciuceanu, Radu, Jurnalul unui om liniştit. Nume de cod: Artistul, vol. I, 1963-1970, Colecţia „Memorii”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2003, 344 p.; F.R.M.

Ciuceanu, M., I

- Ciuceanu, Radu; Roske, Octavian; Troncotă, Cristian, Începuturile mişcării de rezistenţă în România, vol. I: 11 aprilie 1945 - 31 mai 1946, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998, 213 p.; A.M.; A.L.; F.D.

Ciuceanu, M., II

- Ciuceanu, Radu; Roske, Octavian; Troncotă, Cristian, Începuturile Mişcării de Rezistenţă în România, vol. II, 1 iunie - 18 noiembrie 1946, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001, 350 p.; A.L.; C.B.; C.P.; F.D.

Ciuceanu, O., I

- Ciuceanu, Radu, Mişcarea Naţională de Rezistenţă din Oltenia, vol. I, 1947 - 1949, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001, 495 p.; C.R.

Ciuceanu, O., II

- Ciuceanu, Radu, Mişcarea Naţională de Rezistenţă din Oltenia, vol. II, 1949-1952, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2003, 447 p.; M.An.

Ciuceanu, O., III

- Ciuceanu, Radu, Mişcarea Naţională de Rezistenţă din Oltenia, vol. III, Partea I, 1953-1980, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2004, 316 p.; M.An.

Ciuceanu, P.

- Ciuceanu, Radu, Memorii, vol. II. Potcoava fără noroc, Introducere şi note de Octavian Roske, Seria „Document”, Editura Meridiane, Bucureşti, 1994, 323 p.; A.B.

Ciuceanu, R.

- Ciuceanu, Radu, Regimul penitenciar din România, 1940 - 1962, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001, 384 p.; C.B.; C.G.; F.D.; F.R.M.

Ciuceanu, U.

- Constantiniu, Florin; Aramă, Dalila-Lucia; Cătănuş, Dan (coord.), Un destin şi o viaţă. Omagiu profesorului Radu Ciuceanu la 75 de ani, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2003, 411 p.; M.An.

Ciuceanu, V.

- Constantiniu, Florin; Aramă, Dalila-Lucia; Cătănuş, Dan (coord.), Un destin şi o viaţă. Omagiu profesorului Radu Ciuceanu la 75 de ani, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2004, 447 p.; M.An.

Ciurunga, M.

- Ciurunga, Andrei, Memorii optimiste. Evocări şi versuri din închisori, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1992, 176 p.; M.A.

Ciurunga, P.

- Ciurunga, Andrei, Poemele cumplitului Canal (1950 - 1954), Editura Universalia, Craiova, 1992, 131 p.; M.A.

Cojoc, C.

- Cojoc, Marian, Istoria Dobrogei în sec. XX. I. Canalul Dunăre-Marea Neagră, 1949 - 1953, Colecţia „Românii în istoria universală” 86 – Editura „Mica Valahie”, Bucureşti, 2001, 200 p.; F.A.; C.G.

Cojoc, D.

- Cojoc, Marian, Dobrogea de la reforma agrară la colectivizarea forţată (1945 - 1957), Colecţia „Românii în istoria universală” 93 – Editura Muntenia & Leda, Constanţa, 2001, 277 p.; A.L.; M.An.

Cojoc, E.

- Cojoc, Marian, Evoluţia Dobrogei între anii 1944 - 1964. Principalele aspecte din economie şi societate, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2001, 218; M.An.

Cojoc, R.

- Cojoc, Marian, Rezistenţa armată din Dobrogea, 1945-1960, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2004, 410 p.; C.G.; M.An.

Colfescu, M.

- Colfescu, Silvia; Henegariu, Nicolae; Dumitru, Angela; Cantacuzino, Cristina, Memorialul ororii. Documente ale procesului reeducării din închisorile Piteşti, Gherla, Colecţia „Fapte, Idei, Documente”, Editura Vremea, Bucureşti, 1995, 924 p.; A.B.; C.G.; F.D.; F.R.M.

Constante, I.

- Constante, Lena, Evadarea imposibilă. Penitenciarul politic de femei Miercurea-Ciuc, 1957 - 1961, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993, 221 p.; A.B.

Constante, T.

- Constante, Lena, Evadarea tăcută. 3000 de zile singură în închisorile din România, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, 255 p.; A.B.

Constantiniu, S.

- Ciuceanu, Radu; Lungu, Corneliu Mihail (coord.); Constantiniu, Florin (responsabil de volum); Catalan, Sever, Stenogramele şedinţelor conducerii P.C.R. 23 septembrie 1944-26 martie 1945, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2003, 376 p; F.A.

Coposu, C.

- Coposu, Corneliu, Confesiuni. Dialoguri cu Doina Alexandru, Colecţia „Caractere”, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996, 249 p., cu ilustr.; A.B.

Coposu, D.

- Coposu, Corneliu, Dialoguri cu Vartan Arachelian, Colecţia „Caractere”, Editura Anastasia, Bucureşti, [1992], 147 p.; A.B.

Cornea, A.

- Cornea, Corneliu, Viaţa aşa cum a fost. Însemnări, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Gutenberg, Arad, 2003, 108 p.; C.G.; F.A.

Cornea, F.

- Cornea, Doina, Faţa nevăzută a lucrurilor (1990 - 1999). Dialoguri cu Rodica Palade, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, 376 p.; C.G.; F.A.

Cornea, J.

- Cornea, Corneliu, Jurnalul detenţiei politice în judeţul Arad, 1945 - 1989, Prefaţă de Viorel Gheorghiţă, Editura Mirador, Arad, 2000, 159 p.; C.B.; C.G.; F.D.

Cornea, L.

- Cornea, Doinea, Libertate? Convorbiri cu Michel Combes, Traducere din limba franceză de Oana Vlad, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, 128 p.; F.A.

Cornea, V.

- Cornea, Corneliu, Viaţa aşa cum a fost. Însemnări, Editura Gutenberg, Arad, 2002, 93 p.; C.G.; C.R.

Corpaş, S.

- Corpaş, Iosif, Secvenţe din fostele închisori politice. Scriere documentară, Colecţia „Procesul comunismului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, 147 p.; M.An.

Cosma, C.

- Cosma, Neagu, Cupola. Securitatea văzută din interior. Pagini de memorii, Prefaţă de gral-lt. (r) ing. Ovidiu Diaconescu, Editura Globus, Bucureşti, 1994, 312 p.; A.B.

Cosma, D.

- Cosma, Neagu, Dominaţia comunistă, 1944 - 1989. I. Contribuţia unor minorităţi „naţionale” la bolşevizarea României, Partidul Dreapta Naţională, Bucureşti, 1995, 105 p.; A.L.; F.D.; C.D.

Cosma, S.

- Cosma, Neagu, Securitatea, poliţia politică, dosare, informatori, Editura Globus, Bucureşti, 1998, 302 p.; C.P.

Cosmineanu, S.

- Cosmineanu, Clara; Moldovan Silviu B. (ed.), Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii (1959-1989), Selecţia documentelor Clara Cosminenu şi Silviu B. Moldovan, Prefaţă Toader Paleologu, Studiu introductiv Clara Cosmineanu, Colecţia „Biblioteca de istorie”, Editura Nemira, Bucureşti, 2005, 400 p.; F.A.

Cotoman, D.

- Colonel (r) Cotoman, Gheorghe, Dosarele Securităţii. Dezvăluirile unui anchetator de la Direcţia a VI-a a D.S.S., Colecţia „Exploziv”, Editura Obiectiv ’99, Craiova, 1999, 155 p.; F.A.

Coţa, R.

- Coţa, Aurel, Raze din celulele morţii, Colecţia „Memorii”, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1993, 125 p.; C.G.

CR

- 6 Martie 1945. Începuturile comunizării României, Cuvânt înainte de Şerban Papacostea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995, 385 p.; F.A.

Cracă, P.

- Cracă, Ioana, Procesul lui Ion Antonescu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1995, 477 p.; A.B.

Crainic, P.

- Crainic, Nichifor, Pribeag în ţara mea. Mărturii din închisoare. Memoriu-răspuns la actul meu de acuzare, [Memorii II], Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Alexandru Condeescu, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 1996, 237 p.; M.A.

Crainic, Ş.

- Crainic, Nichifor, Şoim peste prăpastie. Versuri inedite create în temniţele Aiudului, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1990, 168 p.; M.A.

Crainic, Z.

- Crainic, Nichifor, Zile albe, zile negre. Memorii I, Ediţie îngrijită de Nedic Lemnaru, Casa Editorială „Gândirea”, Bucureşti, 1991, 388 p.; M.A.

Crăcea, D., I

- Crăcea, Nicu, Dezvăluiri legionare, vol. V, Editura Elisavaros, Bucureşti, 2001, 191 p.; F.A.

Crăciun, N.

- Crăciun, Ioan, Noi am fost zeii zilei! Povestea unui fost ofiţer de Securitate, ajuns victima aparatului pe care l-a slujit, Editura Marineasa, Timişoara, 1994, 104 p.; F.A.

Crăciunaş, R.

- Crăciunaş, Silviu, Reabilitarea. Din scrisorile lui Silviu Crăciunaş adresate Doranei Coşoveanu, Ediţie îngrijită de Dorana Coşoveanu, Colecţia „Fapte, Idei, Documente”, Editura Vremea, Bucureşti, 2000, 195 p.; M.An.

Crăciunoiu, F.

- Prof. col. (r) Crăciunoiu, Vasile I., Faţa nevăzută a Securităţii Române, Editura Tempus, Bucureşti, 1996, 352 p.; C.G.; F.D.; F.R.M.

Crişan, P.

- Crişan, Gheorghe, Piramida puterii. Oameni politici şi de stat din România (23 august 1944 - 22 decembrie 1989), Dicţionar: 5.598 nume!, Argument de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, Colecţia „Românii în istoria universală” 90 – Editura Editura Pro Historia, Bucureşti, 2001, 318 p.; C.B., C.P.; M.G.