IDST

D

D

Damian, C.

- Damian, Ancu; Breazu, Florin; Bălan, Ion (ed.), Colectivizare în Vlaşca, 1949-1950. Documente, Ediţie întocmită de Ancu Damian, Florin Breazu, Ion Bălan, Colecţia „Documente”, Editura Vinea – Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”, Bucureşti – Giurgiu, 2002, 511 p.; M.An.; F.A.

Dan, P.

- Dan, Ioan, „Procesul” mareşalului Ion Antonescu, Editura Tempus, Bucureşti, 1993, 295 p.; M.A.

DE, I

- Dicţionar enciclopedic, vol. I. A-C, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, 506 p.; A.B.

DE, II

- Dicţionar enciclopedic, vol. II. D-G, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, 529 p.; A.B.

DE, III

- Dicţionar enciclopedic, vol. III. H-K, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, 502 p.; A.B.

Deletant, C.

- Deletant, Dennis, Ceauşescu şi Securitatea. Constrângere şi disidenţă în România anilor 1965 - 1989, Traducere din limba engleză de Georgeta Ciocâltea, Colecţia „Procesul comunismului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, 391 p.; A.L.; F.D.; F.R.M.

Deletant, R.

- Deletant, Dennis, România sub regimul comunist, În româneşte de Delia Răzdolescu, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, 236 p.; C.R.; M.An.

Deletant, T.

- Deletant, Dennis, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948 - 1965, Traducere de Lucian Leuştean, Editura Polirom, Iaşi, 2001, 271 p.; M.An.

Derdena, M.

- Derdena, Mihai Stere, Mărturisirea unui neînvins, Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”, Bucureşti, 1998, 323 p.; A.B.

Diaconescu, D.

- Diaconescu, Ion, După temniţă, Editura Nemira, Bucureşti, 2003, 223 p.; M.An.

Diaconescu, G.

- Diaconescu, Ion, Temniţa: destinul generaţiei noastre, Ediţie revăzută, Editura Nemira, Bucureşti, 2003, 432 p.; M.An.

Diaconescu, I.

- Diaconescu, Ion; Ţepelea, Gabriel (coord.), Ion Mihalache în faţa istoriei. I. Simpozion, martie 1993. II. Documente Ion Mihalache. 1912-1946, redactor Niculae Paraschiv, Direcţia Departamentelor de Studii, Doctrine, Programe a PNŢCD, Editura Gândirea Românească, Bucureşti, f.a., 512 p.; F.A.

Diaconescu, T.

- Diaconescu, Ion, Temniţa. Destinul generaţiei noastre, Prefaţă de Zoe Petre, Editura Nemira, Bucureşti, 1998, 335 p.; C.I.

Diaconu, A.

- Diaconu, Ioan Ion, Acea noapte sfântă… Închis sub comunişti pentru Transilvania, Editura Victor Frunză, Bucureşti, 1996, 146 p.; M.A.

Dida, V.

- Dida, Corneliu, Valea Nistrei. Din ciclul Sud-Est Saga, Roman, Editura Conpress-Six, Constanţa, 1994, 459 p.; A.B.

Dima, C.

- Dima, Nicolae, Călătorie spre libertate. Întâlnire cu destinul, traducere de Constantin Sfetcu, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993, 450 p.; M.A.

Dimitriu, M., I

- Dimitriu, Paul, Exerciţii de memorie, vol. I, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1992, 238 p.; M.A.

Dimitriu, M., II

- Dimitriu, Paul, Exerciţii de memorie, vol. II, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1992, 212 p.; M.A.

Dobeş, C.

- Dobeş, Andrea; Bârlea, Gheorghe Mihai, Furtos, Robert; Colectivizarea în Maramureş. Contribuţii documentare (1949-1962), Colecţia „Documente” 8, Editura Academia Civică; Bucureşti, 2004, 460 p.; M.An.

Dobeş, I.

- Dobeş, Andreea, Iuliu Maniu. Un creator de istorie, Fundaţia Academică Civică, Bucureşti, 2003, 59 p.; F.A.

Doboş, E.

- Doboş, Dănuţ; Despinescu, Anton, Episcopul Anton Durcovici. O viaţă închinată lui Dumnezeu şi Bisericii, Editura Sapienţia, Iaşi, 2002, 273 p.; C.G.

Dobre, B.

- Dobre, Florica (coord.), „Bande, bandiţi şi eroi”. Grupurile de rezistenţă şi Securitatea (1948 - 1968). Documente, Studiu introductiv de Florian Banu şi Silviu Moldovan, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, 592 p.; A.L.; F.D.; C.D.

Dobre, D., I

- Dobre, Florica; Duţu, Alesandru, Distrugerea elitei militare sub regimul ocupaţiei sovietice în România, vol. I. 29 august 1944 - 28 decembrie 1946, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2000, 340 p.; C.B.; A.M.; F.A.

Dobre, D., I

- Dobre, Florica; Duţu, Alesandru, Distrugerea elitei militare sub regimul ocupaţiei sovietice în România, vol. I: 29 august 1944-28 decembrie 1946, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2000, 340 p.; F.A.

Dobre, D., II

- Dobre, Florica; Duţu, Alesandru, Distrugerea elitei militare sub regimul ocupaţiei sovietice în România, vol. II. 1 aprilie 1947 - 27 iulie 1964, Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2001, 349 p.; D.B.; C.G.; F.D.

Dobre, S., I

- Dobre, Florica (coord.); Banu, Florian; Bărbulescu, Theodor; Duică-Ivan, Camelia; Ţăranu, Liviu; Securitatea. Structuri-cadre. Obiective şi metode, vol. I, 1948-1967, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006; 729 p.; F.R.M.

Dobre, S., II

- Dobre, Florica (coord.); Neagoe-Pleşa, Elis; Pleşa, Liviu, Securitatea. Structuri-cadre. Obiective şi metode, vol. II, 1968-1989, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006; 791 p.; F.R.M.

Dobrincu, I.

- Dobrincu, Dorin (ed.), Proba infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1959-1962, Colecţia „Acta et testimonia”, Editura Scriptorium, Bucureşti, 2004, 156 p.; F.A.

Dobrincu, P.

- Dobrincu, Dorin; Iordachi, Constantin (ed.), Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Cuvânt înainte de Gail Klingman şi Katherine Verdery, Colecţia „Documente”, Editura Polirom, Iaşi, 2005, 504 p.; M.An.

Doinaş, E.

- Doinaş, Ştefan Augustin, Evocări, Colecţia „Ziarul de Duminică” 7, Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2003, 140 p.; F.A.

Dorz, H.

- Dorz, Traian, Hristos, mărturia mea, Editura Traian Dorz, Simeria, 1993, 491 p.; A.B.

Dragodan, I.

- Dragodan, Constantin Aurel, Itinerare în lanţuri. Poeme (1945 - 1964), Ediţia a II-a, postfaţă de Mihai Rădulescu, Editura Ramida, Bucureşti, 1992, 141 p.; A.B.

Drăghicescu, O.

- Berciu-Drăghicescu, Adina; Bozgan, Ovidiu, O istorie a Universităţii din Bucureşti (1864-2004), Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2004, 346 p.; F.A.

DSR, I

- Zaciu, Mircea; Papahagi, Marian; Sasu, Aurel, Dicţionarul scriitorilor români, vol. I. A-C, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995, 812 p.; A.B., M.A.

DSR, II

- Zaciu, Mircea; Papahagi, Marian; Sasu, Aurel, Dicţionarul scriitorilor români, vol. II. D-L, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998, 862 p.; A.B., M.A.

DSR, III

- Zaciu, Mircea; Papahagi, Marian; Sasu Aurel, Dicţionarul scriitorilor români, vol. III. M-Q, Editura Albatros, Bucureşti, 2001, 980 p.; A.B., M.A.

Duică, R.

- Ivan-Duică, Camelia, Rezistenţa anticomunistă din Maramureş. Gruparea Popşa (1948-1949), Colecţia „Documente”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2005, 455 p.; F.R.M.

Dumitrescu, A.

- Dumitrescu, Constantin Ticu, Album Memorial. Monumente închinate jertfei, suferinţei şi luptei împotriva comunismului, Editura Ziua, Bucureşti, 2004, 191 p.; F.A.

Dumitrescu, D.

- Dumitrescu, Grigore, Demascarea, Ion Dumitru-Verlag & Mediana Edit., München – Bucureşti, 1996, 197 p.; M.An.

Dumitrescu, Î.

- Dumitrescu, Vladimir, Închisorile mele (Memorii), Postfaţă de Silvia Marinescu-Bîlcu, Colecţia „Memoria”, Editura Albatros, Bucureşti, 1994, 123 p.; A.B.

Dură, M.

- Dură, Ioan, Monahismul românesc în anii 1948 - 1989. Mărturii ale românilor şi consideraţii privitoare la acestea, Cu o prefaţă de Pr. Minea Dobzeu, Colecţia „Mărturii”, Editura Harisma, Bucureşti, 1994, 127 p.; A.B.

Duţu, D.

- Duţu, Alesandru; Dobre, Florica, Drama generalilor români (1944 - 1964), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, 294 p.; A.L.; C.G.; F.A.

Duţu, S.

- Duţu, Alesandru, Sub povara armistiţiului. Armata română în perioada 1944 - 1947, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003, 232 p.; C.G.; F.A.

Duvan, E.

- Revoluţia română văzută de ziarişti americani şi englezi, Prefaţă de Alexandru Duvan, Editura Evenimentul, Bucureşti, 1991, 238 p.; F.A.