IDST

G

G

Gabanyi, C.

- Gabanyi, Anneli Ute, Cultul lui Ceauşescu, Traducere de Iulian Vamanu, Cuvânt înainte de Dan Berindei, Colecţia „Historia”, Editura Polirom, Iaşi, 2003, 312 p.; F.A.

Gafencu, Î.

- Gafencu, Grigore, Însemnări politice, 1929 - 1939, Ediţie şi postfaţă de Stelian Neagoe, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, 381 p.; A.L.

Gal, R., I

- Gal, Ionel, Raţiune şi represiune în Ministerul de Interne, 1965 - 1989, vol. I, Editura Do-minoR, Iaşi, 2001, 366 p.; M.An.

Gal, R., II

- Gal, Ionel, Raţiune şi represiune în Ministerul de Interne, 1965-1989, vol. II, Editura Do-MinoR, Iaşi, 2001, 333 p.; M.An.

Gavrilă, B., I

- Gavrilă-Ogoranu, Ion, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Din rezistenţa anticomunistă în Munţii Făgăraş, vol. I, Editura Marineasa, Timişoara, 1993, 338 p. + 2 f. ilustr. + 1 f. h.; A.B.

Gavrilă, B., II

- Gavrilă-Ogoranu, Ion, Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Rezistenţa anticomunistă în Munţii Făgăraşului, vol. II, Editura Marineasa, Timişoara, 1995, 338 p.; M.A.

Georgescu, P.

- Georgescu, Vlad, Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români, 1944 - 1977, Ediţie îngrijită de Radu Popa, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, 166 p.; M.A.

Georgescu, S.

- Georgescu, Adriana, La început a fost sfârşitul. Dictatura roşie la Bucureşti, Ediţie îngrijită de Michaela Ghiţescu, prefaţă de Monica Lovinescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, 223 p.; M.A.

Gheba, V.

- Gheba, Grigore, Între viaţă şi moarte, Publistar S.R.L., Bucureşti, 1993, 157 p.; F.A.

Gheorghiţă, E.

- Gheorghiţă, Viorel, Et Ego. Sărata - Piteşti - Gherla - Aiud. Scurtă istorie a devenirii mele, Editura Marineasa, Timişoara, 1994, 277 p.; A.B.

Ghibu, C., I

- Ghibu, Onisifor, Chemare la judecata istoriei. Apeluri la raţiune din anii 1946 - 1952, vol. I, Selecţie, îngrijirea ediţiei şi note de Octavian O. Ghibu, cuvânt înainte de Viorica Moisuc, Editura Albatros, Bucureşti, 1992, 208 p.; M.A.

Ghibu, C., II

- Ghibu, Onisifor, Chemare la judecata istoriei. Apeluri la raţiune (1953 - 1970), vol. II, Selecţie, îngrijirea ediţiei şi note de Octavian O. Ghibu, Editura Albatros, Bucureşti, 1993; M.A.

Ghibu, P., I

- Ghibu, Onisifor, Pagini de jurnal (1935-1963), vol. I, Ediţie îngrijită de Miralena Mamina, Romeo Dăscălescu, Mihai O. Ghibu, Editura Albatros, Bucureşti, 1996, 434 p.; F.A.

Ghibu, Z.

- Ghibu, Onisifor, Ziar de lagăr. Caracal, 1945, Ediţie îngrijită de Romeo Dăscălescu şi Octavian Ghibu, cuvânt înainte de Romeo Dăscălescu, tabel cronologic, postfaţă şi note de Octavian O. Ghibu, Editura Albatros, Bucureşti, 1991, 337 p.; M.A.

Ghilezan, E.

- Ghilezan, Emil, Un martor al istoriei. Emil Ghilezan de vorbă cu Adrian Niculescu, Cuvânt înainte de Neagu Djuvara, Cuvânt de încheiere de Dinu Gavrilescu, Colecţia „Memorii, Arhive, Mărturii”, Editura All, Bucureşti, 1998, 283 p.; F.A.

Ghinea, C.

- Ghinea, Simion, Când se lăsa „Cortina de fier” acum 50 de ani, Colecţia „Documentele secolului XX”, Institutul de Cercetări şi Revizuirea Istoriei, [Bucureşti], 1995, 145 p.; A.B.

Ghivirigă, M.

- Ghivirigă, Mihai, Mascarada, Roman, Editura Eminescu, Bucureşti, 1995, 101 p.; A.B.

Giugariu, P.

- Giugariu, Mihai (coord.), Principiul bumerangului. Documente ale procesului Lucreţiu Pătrăşcanu, Colecţia „Fapte, Idei, Documente”, Editura Vremea, Bucureşti, 1996, 926 p.; C.P.

Giulvezan, M.

- Giulvezan, Ioan, Morminte ascunse, Editura Timpul, Reşiţa, 1997, 127 p.; F.A.

Giurcă, G.

- Col. prof. univ. dr. Giurcă, Ion; lt.-col. lect. univ. Chiriac, Mircea-Dănuţ (coord.), Geopolitică şi istorie militară în perioada Războiului Rece, Sesiune de comunicări ştiinţifice, 29 aprilie 2002, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2002, 236 p.; D.B.

Giurescu, C.

- Giurescu, Constantin C., Cinci ani şi două luni în penitenciarul din Sighet (7 mai 1950 - 5 iulie 1955), Introducere de Dinu C. Giurescu, ediţie îngrijită, anexe şi indice de Lia Ioana Ciplea, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994, 214 p.; A.B.

Giurescu, I.

- Giurescu, Dinu C. (selecţie, traducere, note şi studiu introductiv), Imposibila încercare. Greva regală, 1945. Documente diplomatice, Colecţia „Biblioteca de istorie contemporană a României”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, 380 p.; M.An.

Goga, T.

- Goga, Nicolae, Triunghiul morţii. Amintiri din Baia Sprie, 1950 - 1952, Editura Marineasa, Timişoara, 1995, 140 p.; A.B.

Golea, L.

- Golea, Traian (ed.), Procesul legionarilor paraşutaţi, 1953, Ediţia a V-a întregită cu biografii, mărturii şi fotografii, Colecţia „Omul Nou”, Editura Mişcării Legionare, Bucureşti, 2000, 303 p.; C.B.; M.An.

Golopenţia, R.

- Anton Golopenţia. Restituiri, Ed. Ştefan Costea, Editura Ararat, Bucureşti, 1995, 155 p.; A.B.

Golopenţia, U.

- Golopenţia, Anton, Ultima carte. Text integral al declaraţiilor în anchetă ale lui Anton Golopenţia aflate în Arhivele S.R.I., Volum editat, introducere şi anexă de prof. dr. Sanda Golopenţia, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, 875 p.; C.R.; F.A.; F.D.; F.R.M.

Goma, A.

- Goma, Paul, Arta refugii, Roman, Prefaţă de Marta Petreu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, 334 p.; A.B.

Goma, C.

- Goma, Paul, Culoarea curcubeului ’77 (Cutremurul oamenilor), Ediţia a doua, îngrijită de Florin Ardelean, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 1993, 418 p.; M.A.

Goma, G.

- Goma, Paul, Gherla, Colecţia „Totalitarism şi literatura Estului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, 237 p.; M.A.

Goma, Î.

- Goma, Paul, În cerc, Roman, Editura Eminescu, Bucureşti, 1995, 464 p.; M.A.

Goma, P.

- Goma, Paul, Patimile după Piteşti, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1990, 277 p.; M.A.

Goma, R.

- Goma, Paul, Amnezia la români, Editura Litera, Bucureşti, 1992, 101 p.; M.A.

Goma, S.

- Goma, Paul, Soldatul câinelui, Colecţia „Totalitarism şi literatura Estului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, 222 p.; M.A.

Goşu, M.

- Goşu, Armand (ed.), Şcoala memoriei 2003, Prelegeri şi discuţii de la a VI-a ediţie a Şcolii de vară de la Sighet, 7-15 iulie 2003, Colecţia „Istorie orală”, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2003, 565 p.; F.A.

Grămescu, P.

- Grămescu, Haralambie, Pactul cu diavolul, Roman, Editura Pleniţa, f.l., 1994, 219 p.; M.A.

Grossu, B.

- Grossu, Nicole Valéry, Binecuvântată fie închisoarea... O fostă deţinută politică din România vorbeşte, Traducere de Mioara Izverna, cuvânt înainte de Ana Blandiana, note biografice de Mariana Ionescu, Editura Univers, Bucureşti, 1997, 230 p.; A.B.

Grossu, C.

- Grossu, Sergiu, Calvarul României creştine, Editura „Convorbiri Literare” – Editura ABC Dava, f.l., 1992, 382 p.; A.B.

Grossu, H.

 

 

- Valéry-Grossu, Nicole, Hegemonia violenţei. Comunism, totalitarism, ateism, Traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari, Colecţia „Răul comunist”, Editura Duh şi Adevăr, Bucureşti, 2000, 280 p.; C.G.

Gulan, M.

- Gulan, Aurelian, Mărturii din iadul roşu (De la Vorkuta la Gherla), Editura Petrion, Bucureşti, 1995, 205 p.; A.B.

Guleş, L.

- Guleş, Ovidiu, Cum am cunoscut Legiunea Arhanghelul Mihail, Colecţia „Documente istorice sechestrate”, Editura Gordian, Timişoara, 1992, 357 p.; A.B.

Gură, S.

- Ionescu-Gură, Nicoleta, Stalinizarea României. Republica Populară Română 1948-1950: transformări instituţionale, Cuvânt înainte de Dinu C. Giurescu, Editura Bic All, Bucureşti, 2005, 567 p.; C.I.R.