IDST

L

L

Lacrima, I

- Lacrima prigoanei. Din lupta legionarelor românce, vol. I, Editura Gordian, Timişoara, 1994, 131 p.; A.B.; F.A.

Lacrima, II

- Lacrima prigoanei, vol. II, Editura Gama, f.l., 1997, 264 p.; M.An.

Lazăr, A.

- Rusan, Romulus (ed.), Lazăr, Ilie, Amintiri, Prefaţă de Doru Radosav, Colecţia „Biblioteca Sighet”, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000, 161 p.; F.A.

Lăcustă, R.

- Lăcustă, Ioan, Republica Populară şi România (1948-1952), Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2005, 266 p.; F.R.M.

Lăzărescu, C.

- Lăzărescu, Dan A., Confesiuni. Dialoguri realizate cu Radu Ţoancă, Colecţia „Arhivele unor lumi dispărute”, Editura Hestia, f.l., 1997, 256 p.; M.An.

Le Breton, S.

- Le Breton, Jean-Marie, Sfârşitul lui Ceauşescu. Istoria unei revoluţii, Traducere de Ioana Cantacuzino, Prefaţă de Nicolae Manolescu, Editura Cavallioti, Bucureşti, 1997, 171 p.; F.A.

Lefa, F.

- Lefa, Aristide, Fericiţi cei ce plâng, Editura Eminescu, Bucureşti, 1998, 225 p.; F.A.

Levy, G.

- Levy, Robert, Gloria şi decăderea Anei Pauker, Traducere de Cristina Pupeza şi Ioana Gagea, Colecţia „Historia”, Editura Polirom, Iaşi, 2002, 343 p.; M.An.

Liiceanu, R.

- Liiceanu, Aurora, Rănile Memoriei. Nucşoara şi rezistenţa din munţi, Colecţia „Psihologie aplicată”, Editura Polirom, Iaşi, 2003, 168 p.; A.L.; F.D.; C.D.

Lovinescu, J., I

- Lovinescu, Monica, Jurnal 1981-1984, Colecţia „Memorii, Jurnale, Convorbiri”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, 368 p.; F.A.

Lovinescu, J., II

- Lovinescu, Monica, Jurnal, vol. II, 1985-1988, Colecţia „Memorii, Jurnale, Convorbiri”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, 372 p.; F.A.

Lovinescu, U., I

- Lovinescu, Monica, Unde scurte. Jurnal indirect, Editura Humanitas, Bucureşti, 1990, 573 p.; M.A.

Lovinescu, U., II

- Lovinescu, Monica, Seismograme. Unde scurte, vol. II, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, 271 p.; M.A.

Lovinescu, U., III

- Lovinescu, Monica, Posteritatea contemporană. Unde scurte, vol. III, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 382 p.; M.A.

Lovinescu, U., IV

- Lovinescu, Monica, Est-etice. Unde scurte, vol. IV, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, 400 p.; M.A.

Lovinescu, U., V

- Lovinescu, Monica, Pragul. Unde scurte, vol. V, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, 269 p.; M.A.

Lungu, S.

- Lungu, Ioan T., De la Stalingrad la Gherla, Roman-document, Editura de Vest, Timişoara, 1993, 107 p.; M.A.

Lupan, S.

- Lupan, Nicolae, Străin la mine acasă, Editura Victor Frunză, Bucureşti – Bruxelles, 1996, 280 p.; M.A.

Lupu, U.

- Lupu Marius; Nicoară, Cornel; Onişoru, Gheorghe (ed.), Cu unanimitate de voturi. Sentinţe politice adunate şi comentate de Marius Lupu, Cornel Nicoară şi Gheorghe Onişoru, Colecţia „Biblioteca Sighet” 5, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, 394 p.; C.R.; C.G.; F.D.; C.D.