IDST

N

N

Neagoe, C.

- Neagoe, Stelian, Cazul Gheorghe Tătărescu. Plata şi răsplata „tovarăşilor de drum”, Colecţia „Istorie şi politică”, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2003, 400 p.; C.G.; F.A.

Neagoe, E.

- Neagoe, Stelian (coord.), Enciclopedia istoriei politice a României, 1859 - 2002, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2003, 789 p.; F.A.

Neagoe, P.

- Neagoe, Stelian, Petre Pandrea în puşcăriile comuniste, Colecţia „Istorie şi politică”, Editura Machiavelli, Bucureşti, 2001, 319 p.; C.G.; F.A.

Neamţu, D.

- Neamţu, Traian Mihai, De ce, Doamne? Mărturiile unui deţinut politic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, 105 p.; M.A.

Negoiţescu, Î.

- Negoiţescu, Ion, În cunoştinţă de cauză. Texte politice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1990, 141 p.; A.B.

Negruţ, B.

- Negruţ, Paul, Bisericile şi Statul. O interogaţie asupra modelului „simfoniei” bizantine, Editura Institutului Biblic „Emanuel”, Oradea, 2000, 189 p.; F.A.

Nestorescu, O.

- Nestorescu-Bălceşti, Horia, Ordinul Masonic Român. Mai puţină legendă şi mai mult adevăr, Cuvânt înainte de Mihail Sadoveanu, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1993, 623 p.; C.B.; F.D.; F.R.M.

Nicodim, P.

- Nicodim, Dumitru, Poarta Albă, Colecţia „Procesul comunismului”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, 163 p.; M.An.

Nicolaescu, R.

- Nicolaescu, Sergiu, Revoluţia. Începutul adevărului. Un aport personal, Editura Topaz, Bucureşti, 1995, 296 p.; M.An.

Nicolau, P.

- Nicolau, Irina; Niţu, Theodor, Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara. Mărturia lui Cornel Drăgoi, Prefaţă de Gabriel Liiceanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, 188 p.; A.B.

Nicolescu, N.

- Nicolescu, Constantin D., Calvarul neamului românesc după 23 august 1944, Editura Ramida, Bucureşti, 1993, 250 p. + ilustr.; M.A.

Nicolescu, P.

- Nicolescu, Gheorghe; Dobrescu, Gheorghe; Nicolescu, Andrei, Preoţi în lupta pentru făurirea României Mari, 1916 - 1919, Editura Europa Nova, Bucureşti, 2000; C.B.

Nicolescu, S.

- Nicolescu, Nicolae C., Şefii de stat şi de guvern ai României, 1859-2003. Mică enciclopedie, Editura Meronia, Bucureşti, 2003, 382 p.; M.An.

Nimigeanu, Î.

- Nimigeanu, Dumitru, Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina, Ediţie îngrijită de Ştefan Munteanu, prefaţă de Grigore Nandriş, Editura de Vest, Timişoara, 1993, 174 p.; A.B.

Novacovici, R.

- Novacovici, Doru, În România, după gratii, Fundaţia pentru Tineret, Buzău, [1990], 168 p.; A.B.