IDST

S

S

Salcă, S.

- Salcă, Horia, În slujba adevărului. Opinii şi documente privitoare la Biserica Română Unită Greco-Catolică, Editura Transilvania Expres, Braşov, 2001, 288 p.; C.G.

Samuelli, G.

- Samuelli, Annie, Gratiile despărţitoare, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, traducere de Adina Arsenescu, cuvânt înainte de Micaela Ghiţescu, Fundaţia Culturală Memoria, Bucureşti, 2001, 271 p.; F.A.

Samuelli, Z.

- Samuelli, Annie, Zidul despărţitor, Traducere de Adina Arsenescu, Editura de Vest, Timişoara, 1993, 181 p.; F.A.

Sapatino, T.

- Sapatino, Constantin Th., Trăiri, trăiri... de-a lungul unui veac, Editura Romfel, Bucureşti, [1994], 170 p.; A.B.

Saucă, K.

- Saucă, Al., KGB-ul şi revoluţia română. Intensificarea ofensivei forţelor antiromâneşti, Ediţia a II-a, Editura Miracol, Bucureşti, 1994, 190 p.; F.A.

Saul, M.

- Saul, Iancu, Manual pentru victime, Editura Cucuteni, Bucureşti, 1996, 166 p.; M.A.; F.A.

Sava, R.

- Sava, Constantin; Monac, Constantin, Revoluţia română din decembrie 1989 retrăită prin documentele vremii, Editura Axioma Edit, Bucureşti, 2001, 605 p.; F.A.

Saxone, S.

- Saxone, Valeriu, Speranţe în întuneric. Memorii, Text îngrijit de Liana Saxone-Horodi, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 2004, 206 p.; M.An.

Sănătescu, I.

- Sănătescu, Constantin, Jurnal, Prefaţă de Simona Ghiţescu-Sănătescu, Colecţia „Memorii, Jurnale”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, 288 p.; C.G.

Săndulescu, D.

- Săndulescu, Şerban, Decembrie ’89. Lovitura de stat a confiscat revoluţia română, Colecţia „Document”, Editura Omega Press Investment, Bucureşti, 1996, 484 p.; C.G.

Săndulescu, E.

- Săndulescu, Al., Efectele dosarului „dalmaţian”, Editura Albatros, Bucureşti, 1995, 137 p.; A.B.

Scaleţchi, N.

- Scaleţchi, Florentin, Nu-mi omorâţi copilul! Însemnările unui condamnat la moarte, Editura Semne, [Bucureşti], [1995], 179 p.; A.B.

Scrima, T.

- Scrima, André, Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, Ediţia a II-a revăzută, Prefaţă de Andrei Pleşu, Volum îngrijit de Anca Manolescu, Colecţia „Top H”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, 192 p.; F.A.

Scurtu, 1945

- Scurtu, Ioan (coord.), România. Viaţa politică în documente 1945, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1994, 477 p.; F.A.

Scurtu, 1947

- Scurtu, Ioan (coord.), România. Viaţa politică în documente 1947, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1994, 318 p.; F.A.

Scurtu, I.

- Scurtu, Ioan, Istoria Partidului Naţional-Ţărănesc, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, 448 p.; A.B.

Scurtu, M.

- Scurtu, Ioan, Iuliu Maniu. Activitatea politică, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995, 298 p. + 4 ilustr.; M.A.

Scutăreanu, P.

- Scutăreanu, Vasile, Prin gulagul valah, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1995, 168 p.; A.B.

Scutăreanu, Z.

- Scutăreanu, Vasile, Zebrele Domnului. Medalioane vărgate de prin Gulagul valah. Cronică de veac XX, Grupul Editorial Muşatinii - Bucovina Viitoare, Suceava, 2000, 130 p.; M.An.

Secheşan, R.

- Secheşan, Gheorghe (coord.), Rănit în timp. Literatura exilului românesc - comentarii, mărturii ale deţinuţilor anticomunişti, note bibliografice ale literaturii exilului, literatura ca formă de libertate, poeme ale generaţiei optzeciste şi nouăzeciste, Grafica de Felicia Selejan, Editura Universităţii Timişoara, Timişoara, 1994, 155 p.; A.B.

Selejan, L.

- Selejan, Ana, Literatura în totalitarism (1952-1953), Editura Thausib, Sibiu, 1995, 280 p.; C.D.

Selejan, R., II

- Selejan, Ana, România în timpul primului război cultural (1944-1948), Vol. II, Reeducare şi prigoană, Editura Thausib, Sibiu, 1993, 247 p.; C.D.

Selejan, T.

- Selejan, Ana, Literatura în totalitarism (1955-1956), Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1998, 398 p.; C.D.

Sighet, I

- Rusan, Romulus (coord.), Memoria ca formă de justiţie. Comunicări prezentate la Seminarul de la Sighetu Marmaţiei (10 - 12 iunie 1994), Alianţa Civică, Departamentul pentru Istorie Orală, Bucureşti, 1994, 335 p.; A.B.

Sighet, II

- Rusan, Romulus (coord.), Analele Sighet 2: Instaurarea comunismului - Între rezistenţă şi represiune, Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (9 - 11 iunie 1995), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1995, 530 p.; M.A.

Sighet, III

- Rusan, Romulus (coord.), Analele Sighet 3: Anul 1946 - Începutul sfârşitului (instituţii, mentalităţi, evenimente), Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (7 - 9 iunie 1996), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996, 585 p.; M.A.

Sighet, IV

- Rusan, Romulus (coord.), Analele Sighet 4: Anul 1946 - Scrisori şi alte texte, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, 289 p.; M.A.

Sighet, V

- Rusan, Romulus (coord.), Analele Sighet 5: Anul 1947 - Căderea cortinei, Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (20 - 22 iunie 1997), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997, 830 p.; A.B.

Sighet, VI

- Rusan, Romulus (coord.), Analele Sighet 6: Anul 1948 - Instituţionalizarea comunismului, Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (19 - 21 iunie 1998), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1998, 921 p.; F.A.

Sighet, VII

- Rusan, Romulus (coord.), Analele Sighet 7: Anii 1949 - 1953: Mecanismele terorii. Comunicări prezentate la al VII-lea Simpozion al Memorialului de la Sighetu Marmaţiei (2 - 4 iulie 1999), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1999, 942 p.; F.A.

Sighet, VIII

- Rusan, Romulus (coord.), Analele Sighet 8: Anii 1954 - 1960: Fluxurile şi refluxurile stalinismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (2 - 4 iulie 2000), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000, 1006 p.; C.B.

Sighet, X

- Rusan, Romulus (coord.), Anii 1973 - 1989: cronica unui sfârşit de sistem. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Memorialul Sighet (5 - 7 iulie 2002), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2003, 1037 p.; F.A.

Sighet, IX

- Rusan, Romulus (coord.), Analele Sighet 9: Anii 1961 - 1972: Ţările Europei de Est, între speranţele reformei şi realitatea stagnării. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Memorialul Sighet (13 - 15 iulie 2001), Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2001, 871 p.; F.A.

Silveanu, C., I

- Silveanu, Ileana, Cărările speranţei. Destine ale rezistenţei anticomuniste din Banat, Editura Marineasa, Timişoara, 1998, 126 p.; C.P.

Silveanu, C., II

- Silveanu, Ileana, Cărările speranţei. Destine ale rezistenţei anticomuniste din Banat, vol. II, Editura Marineasa, Timişoara, 2000, 126 p.; M.An.

Silveanu, C., III

- Silveanu, Ileana, Cărările speranţei. Destine ale rezistenţei anticomuniste din Banat, vol. III, Editura Marineasa, Timişoara, 2002, 156 p.; F.A.

Silveanu, C., IV

- Silveanu, Ileana, Cărările speranţei. Destine ale rezistenţei anticomuniste din Banat, vol. IV, Editura Marineasa, Timişoara, 2003, 255 p.; F.A.

Silveanu, C., V

- Silveanu, Ileana, Cărările speranţei. Destine ale rezistenţei anticomuniste din Banat, vol. V, Editura Marineasa, Timişoara, 2003, 226 p.; M.An.

Sitaru, O.

- Sitariu, Mihaela, Oaza de libertate. Timişoara, 30 octombrie 1956, Colecţia „Document”, Editura Polirom, Iaşi, 2004, 216 p.; M.An.

Sitaru, T.

- Sitaru, Mihaela, Rezistenţa anticomunistă. Timişoara, 1956, Editura Sophia, Bucureşti, 1998, 186 p.; C.P.

Sîrbu, T.

- Traversarea cortinei. Corespondenţa lui Ion D. Sîrbu cu Ion Negoiţescu, Virgil Nemoianu, Mariana Şora, Ediţie îngrijită de Virgil Nemoianu şi Marius Ghica, Editura de Vest, Timişoara, 1994, 541 p.; A.B.

Solacolu, T.

- Solacolu, Ion, Tragedia României (1939-1947), Texte apărute în „Dialog”, revistă din Germania a exilului politic românesc, selectate şi îngrijite de Ion Solacolu, Prefaţă de Neagu Djuvara, Postfaţă de Florin Constantiniu, Editura Pro Historia, Bucureşti, 2004, 474 p.; F.A.

Solomovici, S., I

- Solomovici, Teşu, Securitatea şi evreii. Despre călăi şi despre victime, vol. I, Prefaţă de acad. Răzvan Theodorescu, Editura Ziua, Bucureşti, 2003, 535 p.; A.L.; F.D.; C.D.

Solomovici, S., II

- Solomovici, Teşu, Securitatea şi evreii. Teroare. Crime. Turnători. Colaboraţionişti, vol. II, Editura Teşu, Bucureşti, 2004, 639 p.; C.G.; F.D.; C.D.

Stan, I.

 

- Stan, Apostol, Ion Mihalache. Destinul unei vieţi, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1999, 303 p.; F.A.

Stanca, A.

- Stanca, Horia, Aşa a fost să fie..., Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, 304 p.; M.A.

State, D., I

- State, Aurel, Drumul crucii, vol. I, Editura Litera, Bucureşti, 1993, 232 p.; A.B.

State, D., II

- State, Aurel, Drumul crucii, vol. II, Editura Litera, Bucureşti, 1993, 269 p.; A.B.

Stănescu, J.

- Stănescu, Gheorghe, Jurnal din prigoană. Securitatea Constanţa, Peninsula, Valea-Neagră, Aiud, Mina Cavnic, Gherla, Jilava, Iaşi, 1952 - 1955, Editurile Venus şi Ştiinţa, Bucureşti – Chişinău, 1996, 266 p.; A.B.

Steinhardt, J.

- Steinhardt, Nicolae, Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, 422 p.; A.B.

Stenograme, II

- Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului Comitetului Central al P.M.R., vol. II. 1949, Studiu introductiv de prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 2003, 641 p.; F.A.

Stirosu, C.

- Stirosu, Nicolae (coord.), Cartea albă privind lupta anticomunistă a fiilor Gorjului, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, Filiala Gorj, Craiova, 1995, 108 p. + tab.; C.G.; F.D.

Stînişoară, V., I

- Stroescu-Stînişoară, Nicolae, Vremea încercuirii, vol. I. Urmărirea, Editura Albatros, Bucureşti, 2001, 322 p.; F.A.

Stînişoară, V., II

- Stroescu-Stînişoară, Nicolae, Vremea încercuirii, vol. II. Ancheta, Editura Albatros, Bucureşti, 2002, 198 p.; F.A.

Stoenescu, A.

- Constantinescu, Ştefan; Puiu, Cristi; Stoenescu, Arina; Boia, Lucian; Cioroianu, Adrian; Sandqvist, Tom, Arhiva durerii, Ediţie bilingvă, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000, 304 p.; C.R.; C.G.

Stoenescu, I., III

- Stoenescu, Alex Mihai, Istoria loviturilor de stat în România, 1821-1999, vol. III, Cele trei dictaturi, Editura RAO, Bucureşti, 2006, 736 p.; M.F.

Stoenescu, T.

- Stoenescu, Ştefan; Stănescu, Gabriel (coord.), Timpul, rană sângerândă. Poeţi români în Lumea Nouă, Prefaţă de Ştefan Stoenescu, Editura Criterion Publishing, Bucureşti, 2006, 474 p.; F.R.M.

Stoicu, S.

- Stoicu, Lavinia, Sfârşitul libertăţii, Editura Mirton, f.l., f.a., 118 p.; M.An.

Strejnicu, C.

- Strejnicu, Flor, Creştinismul Mişcării Legionare, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Imago, Sibiu, 2001, 336 p.; M.An.

Strejnicu, H.

- Strejnicu, Flor, Hronic Legionar, Editura Imago, Sibiu, 2000, 144 p.; A.L.

Suceavă, N.

- Suceavă, Ion, În numele adevărului. Memorii, Editura Venus, Bucureşti, 1991, 451 p.; F.A.

Suciu, R.

- Suciu, Titus, Reportaj cu sufletul la gură (Traseele revoluţiei), Ediţia a II-a, Editura Seicon, Timişoara, 1990, 294 p.; F.A.

Suciu, S.

- Suciu, Titus, Reportaj cu sufletul la gură (traseele revoluţiei), Editura Facla, Timişoara, 1990, 280 p.; F.A.