IDST

V

V

Valéry, H.

- Valéry-Grossu, Nicole, Hegemonia violenţei. Comunism. Totalitarism. Ateism, Traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari, Editura „Duh şi Adevăr”, Bucureşti, 2000, 277 p.; M.An.

Varlam, P.

- Varlam, Ion, Pseudoromânia. Conspirarea deconspirării. Interviuri acordate lui Liviu Vălenaş, Editura Vog, Bucureşti, 2004, 466 p.; C.I.R.

Vasile, B.

- Vasile, Cristian, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, Colecţia „Istoria timpului prezent” 6, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2005, 292 p.; F.A.

Vasile, I.

- Vasile, Cristian, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945 - 1989. Documente şi mărturii, Prefaţă de Marius Oprea, Colecţia, „Document”, Editura Polirom, Iaşi, 2003, 211 p.; M.An.

Vasile, V.

- Vasile, Cristian, Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist, Cuvânt înainte de Adrian Cioroianu, Colecţia „Istoria timpului prezent” 3, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003, 384 p.; A.L.; F.D.; C.D.

Vasilievici, P.

- Vasilievici, Roland, Piramida umbrelor, Editura de Vest, Timişoara, 1991, 146 p.; A.B.

Vatican

- Procesul unui grup de spioni, trădători şi complotişti în slujba Vaticanului şi a centrului de spionaj italian. Bucureşti, 10 - 17 septembrie 1951, Editura de Stat pentru Literatură şi Ştiinţă, [Bucureşti], 1952, 120 p.; A.B.

Vălenaş, A.

- Vălenaş, Liviu, Memorialul apocalipsei. România între anii 1940-1948, Editura Saeculum, Bucureşti, 2002, 351 p.; F.A.

Vălenaş, C.

- Vălenaş, Liviu, Cartea neagră a ceauşismului. România între 1965-1989, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2004, 495 p.; M.An.

Vălenaş, M.

- Vălenaş, Liviu, Mareşalul Ion Antonescu şi frontul secret. Convorbiri cu Gheorghe Barbul, Colecţia „Fapte, Idei, Documente”, Editura Vremea, Bucureşti, 2001, 191 p.; C.B.

Vălenaş, S.

- Vălenaş, Liviu, Memorialul stalinismului. România între anii 1949 - 1965, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2003, 495 p.; A.L.; F.D.; C.D.

Velţeanu, O.

- Velţeanu, Cornel; Isac, Victor, O viaţă de jertfă în lupta pentru democraţie, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, Cenaclul „Gândirea Românească”, Bucureşti, 1993, 68 p.; A.B.

Verca, P.

- Verca, Filon, Paraşutaţi în România vândută. Mişcarea de rezistenţă, 1944 - 1948, Colecţia „Din istoria rezistenţei anticomuniste în România”, Editura Gordian, Timişoara, 1993, 589 p.; M.A.

Verdery, C.

- Verdery, Katherine, Compromis şi rezistenţă. Cultura română sub Ceauşescu, Traducere de Mona Antohi şi Sorin Antohi, Humanitas, Bucureşti, 1994, 384 p.; F.A.

Verdeţ, I.

- Verdeţ, Ilie, In memoriam, f.e., f.l., f.a., 272 p.; F.R.M.

Visky, P.

- Visky, Ferenc Jr. (ed.), Prizonierii speranţei. Mărturii ale celor închişi pentru credinţă, Editura Koinónia – Editura Strigătul de la Miezul Nopţii, Cluj-Napoca, 2002, 384 p.; M.An.

Vişa, D.

- Vişa, Augustin, Din închisorile fasciste în cele comuniste din U.R.S.S. şi România, Cu o prefaţă de Gabriel Ţepelea şi un cuvânt de încheiere de Corneliu Coposu, Colecţia „Problemele Timpului”, Institutul pentru Analiză şi Strategie Politică „Iuliu Maniu”, f.l., 1997, 446 p.; C.G.

Vişovan, D.

- Vişovan, Aurel; Andreica, Gheorghe, Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai părăsit? „Eli, eli, lama sabahtani?” (Reeducarea de la închisoarea Piteşti), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999, 116 p.; F.A.; C.R.; C.G.

Voicu, L.

- Voicu-Arnăuţoiu, Ioana Raluca, Luptătorii din munţi. Toma Arnăuţoiu. Grupul de la Nucşoara. Documente ale anchetei, procesului, detenţiei, Colecţia „Fapte, Idei, Documente”, Editura Vremea, Bucureşti, 1997, 925 p.; C.G.; F.A.

Voinea, M.

- Voinea, Octavian, Masacrarea studenţimii române în închisorile de la Piteşti, Gherla şi Aiud, Mărturii redactate de Gheorghe Andreica, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1996, 210 p.; M.A.

Voinescu, J.

- Voinescu, Alice, Jurnal, Ediţie îngrijită, evocare, tabel bibliografic şi note de Maria Ana Murnu, Prefaţă de Alexandru Paleologu, Editura Albatros, Bucureşti, 2002, 882 p.; F.A.

Voinescu, S.

- Voinescu, Alice, Scrisori către fiul şi fiica mea, Ediţie îngrijită de Maria-Ana Murnu, Colecţia „Remember”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, 190 p.; A.B.

Vulcănescu, U.

- Vulcănescu, Mircea, Ultimul cuvânt, Ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, 181 p.; M.A.

Vultur, G.

- Vultur, Smaranda (coord.), Germanii din Banat prin povestirile lor, Studii introductive de Rudolf Graf şi Valeriu Leu, Editura Paideia, Bucureşti, 2000, 400 p.; F.A.

Vultur, I.

- Vultur, Smaranda, Istorie trăită - istorie povestită. Deportarea în Bărăgan (1951 - 1956), Editura Amarcord, Timişoara, 1997, 384 p.; M.A.

Vultur, M.

- Vultur, Smaranda (coord.), Memoria salvată. Evreii din Banat, ieri şi azi, Prefaţă de Smaranda Vultur, postfaţă de Victor Neumann, Colecţia „A Treia Europă”, Editura Polirom, Iaşi, 2002, 465 p.; F.A.