IDST

Z

Z

Zilber, A.

- Zilber, Belu, Actor în procesul Pătrăşcanu. Prima versiune a memoriilor lui Belu Zilber, Ediţie îngrijită de G. Brătescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, 260 p.; C.I.

Zissu, S.

- Zissu, A. L., Sionişti sub anchetă. Declaraţii, confruntări, interogatorii. 10 mai 1951 - 1 martie 1952, Introducere, note şi indice de nume de Mihai Pelin, Editura Edart-FFP, Bucureşti, 1993, 268 p.; M.A.

Zoner, I.

- Rădulescu-Zoner, Şerban; Buşe, Daniela; Marinescu, Beatrice, Instaurarea totalitarismului comunist în România, Editura Cavallioti, Bucureşti, 1995, 273 p.; A.B.

Zoner, P.

- Rădulescu-Zoner, Şerban (coord.); Cliveti, Gheorghe; Stan, Apostol; Onişoru, Gheorghe; Şandru, Dumitru, Istoria Partidului Naţional Liberal, Cuvânt înainte de acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, Editura Bic All, Bucureşti, 2000, 309 p.; F.A.

Zoner, T.

- Rădulescu-Zoner, Şerban; Buşe, Daniela; Marinescu, Beatrice, Instaurarea totalitarismului comunist în România, Ediţia a II-a, Colecţia „Chronos”, Editura Cavallioti, Bucureşti, 2002, 320 p.; A.L.; F.D.

Zub, O.

- Zub, Alexandru, Oglinzi retrovizoare: istorie, memorie şi morală în România. Alexandru Zub în dialog cu Sorin Antohi, Cuvânt înainte de Sorin Antohi, Editura Polirom, Iaşi, 2002, 216 p.; M.An.