IDST

ABREVIERI

Octavian Roske (coord.), Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. I A-C, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2001, p. 62-64

 

A.R.L.U.S.

Asociaţia pentru Strângerea Legăturilor de Prietenie cu Uniunea Sovietică

A.S.E.

Academia de Studii Economice

Adj.

Adjunct

Al., alin.

alineat

art.

articol

B.N.R.

Banca Naţională a României

C.C.

Comitetul Central

C.F.

Codul Familiei

C.J.M.

Codul Justiţiei Militare

C.M.

colonie de muncă

C.M.L.

Corpul Muncitoresc Legionar

C.P.

Cod(ul) Penal

C.P.Ex.

Comitetul Politic Executiv (al C.C. al P.C.R.)

C.P.M.

Cercul Profesional Militar (al P.N.Ţ.)

C.P.P.

Cod(ul) de Procedură Penală

Cam.

Camera

Col.

colonel

com.

comuna(ă), comune(le)

comb.

combinat(ă), combinate

D., decr.

decretul

D.G.S.

Direcţia Generală a Securităţii

D.G.S.P.

Direcţia Generală a Securităţii Poporului

D.L.

Decret-Lege

d.o.

domiciliu obligatoriu

D.R.S.P.

Direcţia Regională a Securităţii Poporului

Et.

etaj

F.D.C.

Frăţiile de Cruce

G.A.C.

Gospodăria Agricolă Colectivă

Gen., gral

general

H.C.M.

Hotărârea Consiliului de Miniştri

I.A.R.

Întreprinderea Aeronautică Română

I.A.S.

Întreprinderea Agricolă de Stat

î.c.

închisoare corecţională

I.D.

Înaltul Decret (Regal)

I.T.B.

Întreprinderea de Transport Bucureşti

Ing.

inginer

jud.

judeţ(e), judeţe(le)

L.A.N.C.

Liga Apărării Naţional-Creştine

lit.

litera, literele

lt.

locotenent

Lt. col., lt.-colonel

Locotenent colonel

M.Á.D.O.SZ.

Uniunea Plugarilor şi Muncitorilor Maghiari din România

M.A.E.

Ministerul Afacerilor Externe

M.A.I.

Ministerul Afacerilor Interne

M.A.N.

Ministerul Apărării Naţionale

M.F.A.

Ministerul Forţelor Armate

M.N.R.

Mişcarea Naţională de Rezistenţă

M.N.R.O.

Mişcarea Naţională de Rezistenţă din Oltenia

M.O.

„Monitorul Oficial”

m.s.

muncă silnică

m.s.v.

muncă silnică pe viaţă

M.St.M.

Marele Stat Major

n.

născut

N.K.V.D.

Norodnîi Komisariat Vnutrenikh Del = Comisariatul Poporului pentru Interne

N.m.

nume monahal

O.D.C.C.

Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste

O.N.U.

Organizaţia Naţiunilor Unite

P.C.R.

Partidul Comunist Român

P.N.C.

Partidul Naţional Creştin

P.N.L.

Partidul Naţional Liberal

P.N.Ţ.

Partidul Naţional Ţărănesc

p. p.

Prevăzut şi penalizat

P.S.D.

Partidul Social Democrat

P.S.D.I.

Partidul Social Democrat Independent (Constantin Titel Petrescu)

pct.

punct

Psd.

pseudonim

Pt., Ptr.

Partea

R.P.R.

Republica Populară Română

R.S.R.

Republica Socialistă România

Reg.

Regiunea

S.L.O.M.R.

Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România

S.R.I.

Serviciul Român de Informaţii

Sec.

Secţia

Sect.

Sector

Sent.

Sentinţa

t.g.

temniţă grea

t.g.v.

temniţă grea pe viaţă

T.M.

Tribunalul Militar

T.M.B.

Tribunalul Militar Bucureşti

T.R.

(Stagiu militar cu) Termen redus

T.S.

Tribunalul Suprem (al R.P.R.)

T.U.N.L.

Tineretul Universitar Naţional Liberal

T.U.N.Ţ.

Tineretul Universitar Naţional Ţărănesc

U.G.I.R.

Uniunea Generală a Industriaşilor din România

U.M.

Unitatea militară

urm.

următor, următoare