IDST

ABREVIERI

Octavian Roske (coord.), Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. II D-G, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2003, p. 47-49

 

ABREVIERI

A.N.R.

Arhivele Naţionale ale României

A.S.E.

Academia de Studii Economice

Art.

Articol

B.N.R.

Banca Naţională a României

C.C.

Comitetul Central

C.F.R.

Căile Ferate Române

C.J.M.

Codul Justiţiei Militare

C.M.

Colonie de muncă

C.M.L.

Corpul Muncitoresc Legionar

C.P.

Cod(ul) Penal

C.P.Ex.

Comitetul Politic Executiv (al C.C. al P.C.R.)

C.P.M.

Cercul Profesional Militar (al P.N.Ţ.)

C.P.P.

Cod(ul) de Procedură Penală

Col.

Colonel

Com.

Comuna(ă), comune(le)

Comb.

Combinat(ă), combinate

Coord.

Coordonator (coordonatori)

D.G.S.

Direcţia Generală a Securităţii

D.G.S.P.

Direcţia Generală a Securităţii Poporului

D.L.

Decret-Lege

D.o.

Domiciliu obligatoriu

D.R.S.P.

Direcţia Regională a Securităţii Poporului

Ed.

Ediţie

F.

Fila (filele)

F.a.

Fără an (de apariţie)

F.D.C.

Frăţiile de Cruce

F.ed.

Fără editură

F.l.

Fără loc (de apariţie)

G.A.C.

Gospodăria Agricolă Colectivă

Gen., gral

General

H.

Hartă

H.C.M.

Hotărârea Consiliului de Miniştri

I.A.R.

Întreprinderea Aeronautică Română

I.A.S.

Întreprinderea Agricolă de Stat

Ilustr.

Ilustraţii

Ing.

Inginer

I.R.S.I.

Institutului Român de Studii Internaţionale „Nicolae Titulescu”

Î.c.

Închisoare corecţională

Jud.

Judeţ(e), judeţe(le)

L.A.N.C.

Liga Apărării Naţional-Creştine

Lit.

Litera, literele

Lt.

Locotenent

Lt. col., lt.-colonel

Locotenent colonel

M.Á.D.O.SZ.

Uniunea Plugarilor şi Muncitorilor Maghiari din România

M.A.E.

Ministerul Afacerilor Externe

M.A.I.

Ministerul Afacerilor Interne

M.A.N.

Ministerul Apărării Naţionale

M.Ap.N.

Ministerul Apărării Naţionale

M.F.A.

Ministerul Forţelor Armate

M.N.R.

Mişcarea Naţională de Rezistenţă

M.N.R.O.

Mişcarea Naţională de Rezistenţă din Oltenia

M.s.

Muncă silnică

M.s.v.

Muncă silnică pe viaţă

M.St.M.

Marele Stat Major

N.

Născut

N.K.V.D.

Norodnîi Komisariat Vnutrenih Del = Comisariatul Poporului pentru Interne

N.m.

Nume monahal

O.D.C.C.

Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste

P.

Pagina (paginile)

P.C.R.

Partidul Comunist Român

Pct.

Punctul

P.N.L.

Partidul Naţional Liberal

P.N.Ţ.

Partidul Naţional Ţărănesc

P.p.

Prevăzut şi penalizat

Psd.

Pseudonim

P.S.D.

Partidul Social Democrat

P.S.D.I.

Partidul Social Democrat Independent (Constantin Titel Petrescu)

P.T.T.R.

Poştă Telegraf Telefon Radio

R.D.G.

Republica Democrată Germană

R.F.G.

Republica Federală Germania

R.P.R.

Republica Populară Română

R.S.R.

Republica Socialistă România

Red.

Redacţia

Reg.

Regiunea

S.R.I.

Serviciul Român de Informaţii

S.U.A.

Statele Unite ale Americii

T.g.

Temniţă grea

T.g.v.

Temniţă grea pe viaţă

T.M.

Tribunalul Militar

T.M.B.

Tribunalul Militar Bucureşti

T.U.N.Ţ.

Tineretul Universitar Naţional Ţărănesc

Tab.

Tabele

U.M.

Unitatea militară

U.R.S.S.

Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice

Urm.

Următor, următoare

Vol.

Volum (volume)