IDST

AUTORI

Octavian Roske (coord.), Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. III H-L, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2004, p. 507-509

 

AUTORI

 

Florin Abraham – Cercetător ştiinţific la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Absolvent al programului de studii aprofundate al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai în specializarea istorie contemporană, cu tema Sistemul politic din România 1989-1996. Participă la proiectul de Cercetare Culture Politics in Romania al Facultăţii de Ştiinţe Politice din Cluj şi la proiectul de cercetare Proprietatea în Transilvania (1996-1998) condus de dr. Andrew Cartwright de la Universitatea din Liverpool, Marea Britanie. Publică articole de specialitate în revista „Arhivele Totalitarismului”.

Mioara Anton – Cercetător ştiinţific la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului şi la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”. Absolventă a programului de studii aprofundate România în secolul XX, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Doctorand al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Craiova, cu tema Propagandă şi persuasiune. Cazul românesc (22 iunie 1941-23 august 1944). Expert în cadrul Institutului Român de Studii Internaţionale „Nicolae Titulescu”. Secretar general de redacţie la revista „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”, redactor la revistele „Arhivele Totalitarismului” şi „Dosarele Istoriei”. Volum recent: Instaurarea regimului Ceauşescu. Continuitate şi ruptură în relaţiile româno-sovietice, Colecţia „Documente”, INST, IRSI, Bucureşti, 2003 (coautor).

Marilena Apostolescu – Bibliograf; şeful Serviciului Relaţii cu publicul din cadrul Bibliotecii Academiei Române; coautor la Bibliografia cărţii româneşti moderne. 1836-1918, vol. 2-4, Bucureşti, 1987-1989; coautor la Rezistenţa anticomunistă în România. 1945-1965Retrospectivă bibliografică, 1990-1994, având ca surse de documentare periodicele apărute în ţară între anii 1990 şi 1994, publicată în revista „Arhivele Totalitarismului”.

Corneliu Beldiman – Cercetător principal III la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Absolvent al Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 1985. Doctor în istorie. Lector la Facultatea de Istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. Volume recente: Procesul generalilor. Cercul Profesional Militar al P.N.Ţ. Documente 1946-1948, Editura Vremea, Bucureşti, 2000; Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. I A-C, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2001 (coautor); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. III 1931-1934, Colecţia „Documente”, INST, Bucureşti, 2002 (în colaborare); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. IV 1934-1938, Colecţia „Documente”, INST, Bucureşti, 2003 (în colaborare); Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. II D-G, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2003 (coautor).

Dana Beldiman – Cercetător principal III la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Absolventă a Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, 1986. Expert arhivist la Arhivele Militare Române, 1992-2002. Doctor în istorie, 2002. Volume recente: Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. II 1927-1931, Colecţia „Documente”, INST, Bucureşti, 2000 (în colaborare); Dosar Horia Sima (1940-1946), Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 2000; Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, Editura Helios, Craiova, 2002 (în colaborare cu prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. III 1931-1934, Colecţia „Documente”, INST, Bucureşti, 2002 (în colaborare); Armata şi Mişcarea Legionară 1927 – 1947, Colecţia „Studii”, INST, Bucureşti, 2002.

Anca Bogdan – Bibliograf principal la Biblioteca Academiei Române. Absolventă a Facultăţii de Filologie, Secţia Limbă şi literatură română din cadrul Universităţii din Bucureşti. A colaborat încă de la constituire cu Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, publicând bibliografii de profil în revista „Arhivele Totalitarismului”. A avut numeroase participări la sesiunile Bibliotecii Academiei şi la alte manifestări de specialitate din ţară. Coautor şi coordonator al volumului al XVII-lea Opere Mihai Eminescu (ediţia Perpessicius) – Bibliografia Mihai Eminescu (1866-1939), apărut în 1999 sub egida Academiei Române, distins cu premiul Academiei Române în anul 2000.

Mihaela-Maria Gavrilescu – Analist-programator la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Absolventă a Facultăţii de Maşini şi Utilaje pentru Construcţii Bucureşti.

Cristian Gojinescu – Asistent cercetător la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Doctorand al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu tema Cultele în România în perioada 1918-1940.

Costin Ionescu – Director al Arhivelor Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Volum recent: România-Vatican. Documente diplomatice, 1920-1950, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003 (coautor).

Ana-Maria Lascu – Asistent cercetător la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Masterand în cadrul programului „Relaţii Internaţionale”, Universitatea din Bucureşti. Redactor la revista „Arhivele Totalitarismului”. Publică articole de specialitate în revista „Arhivele Totalitarismului”.

Alexandru-Murad Mironov – Asistent cercetător la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Preparator la Catedra de Istorie Universală, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Absolvent al programului de studii aprofundate al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Doctorand la specializarea Istoria relaţiilor internaţionale cu tema Relaţii româno-sovietice, 1934-1939. Publică articole de specialitate în revista „Arhivele Totalitarismului”. A participat la cursuri de specialitate la Universitatea Central-Europeană de la Budapesta şi în cadrul programului DAAD pentru Europa de Sud-Est, Germania.

Cristina Păiuşan – Director adjunct al Fundaţiei Europene Titulescu. Doctorand al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, Volume recente: România – Vatican. Relaţii diplomatice 1920-1950, vol. I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003 (coautor); România – Polonia. Relaţii diplomatice 1918-1939, vol. I, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003 (coautor); Nicolae Titulescu. Opera politico-diplomatică, iulie 1927 – iulie 1928, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2003 (coautor).

Cristina Roman – Profesor de istorie. Absolventă a Facultăţii de Istorie şi a programului de masterat „Relaţii Internaţionale”, Universitatea din Bucureşti. Colaborator al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului.

Octavian Roske – Secretar ştiinţific şi membru fondator al INST. Redactor-şef al revistei „Arhivele Totalitarismului”. Consultant ştiinţific la primul film documentar despre sistemul concentraţionar din România în perioada 1945-1964, Dentro il Gulag Romeno, realizat de televiziunea elveţiană în 1991 şi la serialul „Memorialul durerii”, episoadele I-VII. Conferenţiar universitar la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. Predă cursuri de literatură, civilizaţie şi gândire politică americană la Universitatea din Bucureşti. A publicat Dosarul colectivizării agriculturii în România, 1949-1962, Parlamentul României, Bucureşti, 1992 (coordonator); Începuturile Mişcării de Rezistenţă în România, vol. I: 11 aprilie 1945-31 mai 1946, INST, Bucureşti, 1998 (coautor); Tradiţia conservatoare în gândirea americană, 1783-1860, Editura All, Bucureşti, 1998; Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I: 1949-1953, Colecţia „Documente”, INST, Bucureşti, 2000 (coautor); Mecanisme represive în România, 1945-1989, Dicţionar biografic A-C, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2001 (coordonator); Începuturile Mişcării de rezistenţă în România, vol. II. 1 iunie-18 noiembrie 1946, 2001; Mecanisme represive în România, 1945-1989, Dicţionar biografic D-G, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2003 (coordonator); Colectivizarea agriculturii în România. Represiunea, vol. I, 1949-1953, 2004.

Flori Stănescu – Redactor la Editura Sigma din Bucureşti. Doctorand în istorie. Membru fondator al Centrului de Istorie a Bisericii din cadrul Universităţii din Bucureşti. Volume: Biserica întemniţată. România, 1944-1989, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 1998 (coautor); Ocupaţia sovietică în România, 1944-1948, Editura Vremea, Bucureşti, 1998 (coautor).