IDST

AUTORI

Octavian Roske (coord.), Mecanisme represive în România 1945-1989.

Dicţionar biografic, M, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2005, p. 413-416

 

AUTORI

 

FLORIN ABRAHAM – Cercetător ştiinţific la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Absolvent al programului de studii aprofundate al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai în specializarea istorie contemporană, cu tema Sistemul politic din România 1989-2004. Specializat în analiza sistemelor politice contemporane. A participat la numeroase conferinţe internaţionale (Zagreb - 2000, Gdansk - 2001, Beijing - 2004, Chişinău - 2004, Strasbourg - 2005, Kiev - 2005, Cernăuţi – 2005, Erevan - 2005). Autor de studii şi articole de specialitate publicate în revista „Arhivele Totalitarismului”. Volum recent: Social-democraţia contemporană: între tradiţie şi globalizare, MondoMedia, Bucureşti, 2004 (coautor)

MIOARA ANTON – Cercetător ştiinţific la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului şi la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”. Absolventă a programului de studii aprofundate România în secolul XX, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Doctor al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Craiova, cu tema Propagandă şi persuasiune. Cazul românesc (22 iunie 1941-23 august 1944). Secretar general de redacţie la revista „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană”, redactor la revistele „Arhivele Totalitarismului” şi „Dosarele Istoriei”. Autor de studii şi articole de specialitate publicate în revista “Arhivele Totalitarismului”, “Revista de Istorie”, “Studii şi Materiale de Istorie Contemporană” . Volum recent: Instaurarea regimului Ceauşescu. Continuitate şi ruptură în relaţiile româno-sovietice, INST, IRSI, Bucureşti, 2003 (coautor).

MARILENA APOSTOLESCU – Bibliograf; şeful Serviciului Relaţii cu publicul din cadrul Bibliotecii Academiei Române; coautor la Bibliografia cărţii româneşti moderne. 1836-1918, vol. 2-4, Bucureşti, 1987-1989; coautor la Rezistenţa anticomunistă în România. 1945-1965Retrospectivă bibliografică, 1990-1994, având ca surse de documentare periodicele apărute în ţară între anii 1990 şi 1994, publicată în revista „Arhivele Totalitarismului”.

CORNELIU BELDIMAN – Absolvent al Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 1985. Cercetător principal III la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Doctor în istorie. Lector la Facultatea de Istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. Volume recente: Procesul generalilor. Cercul Profesional Militar al P.N.Ţ. Documente 1946-1948, Ed. Vremea, Bucureşti, 2000; Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. I A-C, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2001 (coautor); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. III 1931-1934, Colecţia „Documente”, INST, Bucureşti, 2002 (în colaborare); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. IV 1934-1938, Colecţia „Documente”, INST, Bucureşti, 2003 (în colaborare); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. II: D-G, I.N.S.T., Bucureşti, 2003 (în colaborare); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. III: H-L, I.N.S.T., Bucureşti, 2004 (în colaborare).

ANCA BOGDAN – Bibliograf principal la Biblioteca Academiei Române. Absolventă a Facultăţii de Filologie, Secţia Limbă şi literatură română din cadrul Universităţii din Bucureşti. A colaborat încă de la constituire cu Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, publicând bibliografii de profil în revista „Arhivele Totalitarismului”. A avut numeroase participări la sesiunile Bibliotecii Academiei şi la alte manifestări de specialitate din ţară. Redactor la “Revista Română de Istoria Cărţii” (an I 2004). Coautor şi coordonator al volumului al XVII-lea Opere Mihai Eminescu (ediţia Perpessicius) – Bibliografia Mihai Eminescu (1866-1939), apărut în 1999 sub egida Academiei Române, distins cu premiul Academiei Române în anul 2000. Coautor şi coordonator la Bibliografia Mihai Eminescu (1939-1989), vol. II (în curs de apariţie).

ANA-MARIA CĂTĂNUŞ – Asistent cercetător la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Doctorand la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, cu tema „Forme de disidenţă în spaţiul sovietic şi est-european. Cazul românesc, 1970-1989”. Volum recent: Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu: Minirevoluţia culturală din 1971, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2005 (coordonator).

MIHAELA-MARIA GAVRILESCU – Analist-programator la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Absolventă a Facultăţii de Maşini şi Utilaje pentru Construcţii Bucureşti.

CRISTIAN GOJINESCU – Asistent cercetător la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Cercetător ştiinţific principal III la C.E.S.P.E. Doctorand al Facultăţii de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, cu tema Cultele în România în perioada 1918-1940. Volume recente: Reprezentări şi reprezentative (coautor), Fundaţia Pentru o Societate Deschisă, Editura Omega Ideal, Bucureşti, 2005 (în colaborare); Comportamentul politic al romilor, Ed. Media Marketing, Bucureşti, 2005 (în colaborare).

DANA HONCIUC (BELDIMAN) – Absolventă a Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, 1986. Expert arhivist la Arhivele Militare Române, 1992-2002. Cercetător principal III la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, 2002. Doctor în istorie, 2002. Volume recente: Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. II 1927-1931, Colecţia „Documente”, INST, Bucureşti, 2000 (în colaborare); Dosar Horia Sima (1940-1946), Ed. Evenimentul Românesc, Bucureşti, 2000; Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, Ed. Helios, Craiova, 2002 (în colaborare cu prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu); Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. III 1931-1934, Colecţia „Documente”, INST, Bucureşti, 2002 (în colaborare); Armata şi Mişcarea Legionară 1927 – 1947, Colecţia „Studii”, INST, Bucureşti, 2002; 23 august 1939-23 august 1944. Proba bumerangului, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2003 (în colaborare); Discursuri si dezbateri parlamentare (1864-2004), Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2004 (în colaborare); Parlamentul României. Senat. Istoria Senatului României, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2004 (în colaborare).

COSTIN IONESCU – Şef al Arhivelor Diplomatice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Volum recent: România-Vatican. Documente diplomatice, 1920-1950, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003 (coautor).

ALEXANDRU-MURAD MIRONOV – Cercetător ştiinţific la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Asistent universitar la Catedra de Istorie Universală, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Absolvent al programului de studii aprofundate al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti. Doctorand la specializarea Istoria relaţiilor internaţionale cu tema Relaţii româno-sovietice, 1934-1939. Publică studii şi articole de specialitate în revista „Arhivele Totalitarismului”.

CRISTINA PĂIUŞAN – Lector univ. în cadrul Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a Universităţii Spiru Haret; secretar de redacţie la revista Historia, doctorand al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, Volume recente: Nicolae Titulescu - Opera politico-diplomatică. Corespondenţă, vol. I, 1921 – 1931, partea I şi partea a II-a, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2004.

CRISTINA ROMAN – Profesor de istorie. Absolventă a Facultăţii de Istorie şi a programului de masterat „Relaţii Internaţionale”, Universitatea din Bucureşti. Colaborator al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului.

OCTAVIAN ROSKE – Secretar ştiinţific şi membru fondator al I.N.S.T. Redactor-şef al revistei “Arhivele Totalitarismului”. Consultant ştiinţific la primul film documentar despre sistemul concentraţionar din România în perioada 1945-1964, Dentro il Gulag Romeno, realizat de televiziunea elveţiană în 1991 şi la serialul “Memorialul durerii”, episoadele I-VII. Conferenţiar universitar la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, unde predă cursuri de literatură, civilizaţie şi gândire politică americană. Volume publicate: Proza americană contemporană: 1975-1985, antologie, prefaţă, prezentări, note şi bibliografie selectivă de Octavian Roske. Traduceri de Ruxandra Todiraş si Octavian Roske, Editura Univers, Bucureşti, 1989; Dosarul colectivizării agriculturii în România, 1949-1962. Studiu întocmit de Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor. Coordonarea volumului şi introducere de Octavian Roske, Camera Deputaţilor, Parlamentul României, 1992; Tradiţia conservatoare în gândirea americană, 1783-1860, Editura All, Bucureăti,1998; Începuturile mişcării de rezistenţă în România, vol. I, 11 aprilie 1945 - 31 mai 1946 (în colaborare), I.N.S.T., Bucureşti, 1998; Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I, 1949-1953 (în colaborare cu Dan Cătănuş), I.N.S.T., Bucureşti, 2000; Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, A-C, I.N.S.T., Bucureşti, 2001 (coordonator); Începuturile mişcării de rezistenţă în România, vol. II, 1 iunie-18 noiembrie 1946, I.N.S.T., Bucureşti, 2001 (în colaborare); Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. II: D-G, I.N.S.T., Bucureşti, 2003 (coordonator). Colectivizarea agriculturii în România. Represiunea, vol. I, 1949-1953 (în colaborare cu Dan Cătănuş), I.N.S.T., Bucureşti, 2004; Mecanisme represive în România, 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. III: H-L, I.N.S.T., Bucureşti, 2004 (coordonator)., Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. II, 1953-1956, (în colaborare cu Dan Cătănuş), I.N.S.T.,Bucureşti, 2005.

FLORI STĂNESCU – Redactor la Editura Sigma din Bucureşti. Doctorand în istorie. Membru fondator al Centrului de Istorie a Bisericii din cadrul Universităţii din Bucureşti. Volume: Biserica întemniţată. România, 1944-1989, Colecţia “Dicţionare”, INST, Bucureşti, 1998 (coautor); Ocupaţia sovietică în România, 1944-1948, Editura Vremea, Bucureşti, 1998 (coautor).