IDST

ABREVIERI

Octavian Roske (coord.), Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, N-O„Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2006, p. 71-75

A.R.L.U.S.

Asociaţia pentru Strângerea Legăturilor de Prietenie cu Uniunea Sovietică

B.N.D.

Blocul Naţional Democrat

B.N.R.

Banca Naţională a României

C.A.E.R.

Consiliul pentru Ajutor Economic Reciproc

C.A.P.

Cooperativa Agricolă de Producţie

C.C.

Comitetul Central

C.F.R.

Căile Ferate Române

C.M.C.

Comandamentul Militar al Capitalei

C.N.E.

Comitetul Naţional de Eliberare

C.P.Ex.

Comitetul Politic Executiv (al C.C. al P.M.R./P.C.R.)

C.P.M.

Cercul Profesional Militar (al P.N.Ţ.)

Cl.

Clasa

Col.

Colonel

Com.

Comuna(ă), comune(le)

Coord.

Coordonator (coordonatori)

Cpt.

Căpitan

D.G.S.P.

Direcţia Generală a Securităţii Poporului

D.G.S.S.

Direcţia Generală a Securităţii Statului

D.I.E.

Direcţia de Informaţii Externe

D.o.

Domiciliu obligatoriu

D.R.S.P.

Direcţia Regională a Securităţii Poporului

Dm.

Diminutiv

E.C.P.

(Direcţia) Educaţie, Cultură, Propagandă (din Ministerul Apărării Naţionale)

Ed.

Ediţie, editor (vezi contextul)

F.

Fila (filele)

F.a.

Fără an (de apariţie)

F.D.C.

Frăţiile de Cruce

F.e.

Fără editură

F.l.

Fără loc (de apariţie)

G.A.C.

Gospodăria Agricolă Colectivă

Gen., gral

General

Gral-lt.

General-locotenent

H.

Hartă

H.A.I.

(Organizaţia) „Haiducii lui Avram Iancu”

I.A.R.

Întreprinderea Aeronautică Română

I.A.S.

Întreprinderea Agricolă de Stat

I.C.S.

Întreprinderea Comercială de Stat

I.G.M.

Inspectoratul General al Miliţiei

I.P.S.

Înalt Prea Sfinţitul

Ilustr.

Ilustraţii

Î.c.

Închisoare corecţională

Jud.

Judeţ, judeţe(le)

Lect.

Lector

Locot.-col., lt.-col.

Locotenent-colonel

Lt.

Locotenent

Lt.-maj.

Locotenent-major

M.A.E.

Ministerul Afacerilor Externe

M.A.I.

Ministerul Afacerilor Interne

M.A.N., M.Ap.N.

Ministerul Apărării Naţionale

M.I.

Ministerul de Interne

M.N.R.

Mişcarea Naţională de Rezistenţă

M.N.R.O.

Mişcarea Naţională de Rezistenţă din Oltenia

M.s.

Muncă silnică

M.s.v.

Muncă silnică pe viaţă

M.St.M.

Marele Stat Major

Mons.

Monsenior

Mr.

Maior

N.

Născut

N.K.G.B.

Norodnîi Komissariat Gosudarstvennoi Bezopasnosti = Comisariatul Poporului pentru Securitatea de Stat

N.K.V.D.

Norodnîi Komissariat Vnutrenih Del = Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne

N.m.

Nume monahal

O.D.C.C.

Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste

P.

Pagina (paginile)

P.C.R.

Partidul Comunist Român

P.M.R.

Partidul Muncitoresc Român

P.N.L.

Partidul Naţional Liberal

P.N.Ţ.

Partidul Naţional Ţărănesc

P.S.D.

Partidul Social-Democrat

P.S.D.I.

Partidul Social-Democrat Independent (Constantin-Titel Petrescu)

P.T.T.

Poştă Telegraf Telefon

Plt.

Plutonier

Plt.-maj.

Plutonier-major

Pr.

Preot

Prof.

Profesor

Psd.

Pseudonim

R

Rezervă

R.P.R.

Republica Populară Română

R.S.R.

Republica Socialistă România

Red.

Redacţia

Reg.

Regiunea

S.M.T.

Staţiunea de Maşini şi Tractoare

S.R.I.

Serviciul Român de Informaţii

S.S.I.

Serviciul Special (Secret) de Informaţii

S.U.A.

Statele Unite ale Americii

Serg.-maj.

Sergent-major

Spr.

Supranume (poreclă)

T.g.

Temniţă grea

T.g.v.

Temniţă grea pe viaţă

T.M.

Tribunalul Militar

T.M.B.

Tribunalul Militar Bucureşti

T.M.T.

Tribunalul Militar Teritorial

T.U.N.Ţ.

Tineretul Universitar Naţional Ţărănesc

Tab.

Tabele

U.A.E.R.

Uniunea Asociaţiilor Elevilor din România

U.M.

Unitatea militară

U.R.S.S.

Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice

U.T.A.

Uzinele Textile Arad

Urm.

Următor, următoare

Vol.

Volum (volume)