IDST

ABREVIERI

Octavian Roske (coord.), Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, P, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2007, p. 55-59

 

A.R.L.U.S.

Asociaţia pentru Strângerea Legăturilor de Prietenie cu Uniunea Sovietică

B.N.R.

Banca Naţională a României

C.A.P.

Cooperativa Agricolă de Producţie

C.C.

Comitetul Central (al P.M.R./P.C.R.)

C.F.R.

Căile Ferate Române

C.R.M. – I.S.R.M.

Centrul de Reeducare prin Muncă – Întreprinderea de Sere Roşu-Militari, Bucureşti

C.S.C.E.

Consiliul de Securitate şi Cooperare în Europa

Col.

Colonel

Com.

Comuna(ă), comune(le)

Coord.

Coordonator (coordonatori)

Cpt.

Căpitan

D.G.S.P.

Direcţia Generală a Securităţii Poporului

D.G.S.S.

Direcţia Generală a Securităţii Statului

D.I.E.

Direcţia de Informaţii Externe

D.o.

Domiciliu obligatoriu

D.R.S.P.

Direcţia Regională a Securităţii Poporului

D.S.S.

Departamentul Securităţii Statului

Dm.

Diminutiv

Ed.

Ediţie, editor (vezi contextul)

F.

Fila (filele)

F.a.

Fără an (de apariţie)

F.D.C.

Frăţiile de Cruce

F.e.

Fără editură

F.l.

Fără loc (de apariţie)

F.N.D.

Frontul Naţional Democrat

G.A.C.

Gospodăria Agricolă Colectivă

G.A.S.

Gospodăria Agricolă de Stat

Gen., gral

General

Gral.-lt.

General-locotenent

H.

Hartă

H.A.I.

(Organizaţia) „Haiducii lui Avram Iancu” – Divizia „Sumanelor Negre”

I.A.R.

Întreprinderea Aeronautică Română

I.A.S.

Întreprinderea Agricolă de Stat

I.C.S.

Întreprinderea Comercială de Stat

I.G.M.

Inspectoratul General al Miliţiei

I.G.O.

Întreprinderea de Gospodărie Orăşenească

I.O.V.R.

Invalizi, Orfani, Văduve de Război

I.P.E.I.L.

Întreprinderea pentru Exploatarea şi Industrializarea Lemnului

I.P.S.

Înalt Prea Sfinţitul

I.T.B.

Întreprinderea de Transport Bucureşti

Ilustr.

Ilustraţii

Î.c.

Închisoare corecţională

Jud.

Judeţ, judeţe(le)

K.G.B.

Komissariat Gosudarstvennoi Bezopasnosti = Comisariatul pentru Securitatea de Stat

L.A.N.C.

Liga Apărării Naţional-Creştine

Lect.

Lector

Locot.-col., lt.-col.

Locotenent-colonel

Lt., lt.-maj.

Locotenent, locotenent-major

M.A.E.

Ministerul Afacerilor Externe

M.A.I., M.I.

Ministerul Afacerilor Interne

M.A.N.

Marea Adunare Naţională

M.Ap.N., M.A.N.

Ministerul Apărării Naţionale

M.N.R.

Mişcarea Naţională de Rezistenţă

M.N.R.O.

Mişcarea Naţională de Rezistenţă din Oltenia

M.s., m.s.v.

Muncă silnică, muncă silnică pe viaţă

M.St.M.

Marele Stat Major

Mons.

Monsenior

Mr.

Maior

N.

Născut

N.K.G.B.

Norodnîi Komissariat Gosudarstvennoi Bezopasnosti = Comisariatul Poporului pentru Securitatea de Stat

N.K.V.D.

Norodnîi Komissariat Vnutrenih Del = Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne

N.m.

Nume monahal

Nr.

Număr

O.D.C.C.

Organizaţia Deţinuţilor cu Convingeri Comuniste

P.

Pagina (paginile)

P.C.M.

Preşedinţia Consiliului de Miniştri

P.C.R.

Partidul Comunist Român

P.M.R.

Partidul Muncitoresc Român

P.N.L.

Partidul Naţional Liberal

P.N.Ţ.

Partidul Naţional Ţărănesc

P.S.D.

Partidul Social-Democrat

P.S.D.I.

Partidul Social-Democrat Independent (Constantin-Titel Petrescu)

P.T.T.

Poştă Telegraf Telefon

Plt., plt.-maj.

Plutonier, plutonier-major

Pr.

Preot

Prof.

Profesor

Psd.

Pseudonim

R

Rezervă

R.F.G.

Republica Federală Germania

R.P.R.

Republica Populară Română

R.S.R.

Republica Socialistă România

Red.

Redacţia

Reg.

Regiunea

S.L.O.M.R.

Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România

S.M.T.

Staţiunea de Maşini şi Tractoare

S.R.I.

Serviciul Român de Informaţii

S.S.

Schutzstaffel

S.S.I.

Serviciul Special (Secret) de Informaţii

S.U.A.

Statele Unite ale Americii

Serg.-maj.

Sergent-major

Spr.

Supranume (poreclă)

Ş.a.

Şi alţii

T.g., t.g.v.

Temniţă grea, temniţă grea pe viaţă

T.M.

Tribunalul Militar

T.M.B.

Tribunalul Militar Bucureşti

T.M.T.

Tribunalul Militar Teritorial

T.U.N.Ţ.

Tineretul Universitar Naţional Ţărănesc

Tab.

Tabele

U.A.E.R.

Uniunea Asociaţiilor Elevilor din România

U.D.R.

Uzinele şi Domeniile „Reşiţa”

U.M.

Unitatea militară

U.R.S.S.

Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice

U.T.C.

Uniunea Tineretului Comunist

U.T.M.

Uniunea Tineretului Muncitor

Urm.

Următor, următoare

Vol.

Volum (volume)

Y.M.C.A.

Young Men’s Christian Association