IDST

ÎNDRUMĂRI PENTRU CONSULTAREA DICŢIONARULUI

Octavian Roske (coord.), Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicţionar biografic, P, Colecţia „Dicţionare”, INST, Bucureşti, 2007, p. 11-12

 

Fiecare articol de dicţionar are următoarea structură:

a) VEDETA. Conţine numele şi prenumele persoanelor identificate scrise cu aldine. Plasate între paranteze se află data şi locul naşterii şi/sau al morţii. Acestea sunt menţionate în măsura în care au fost conservate de sursă sau reconstituite din alte informaţii.

Exemplu: Andrieş, Gheorghe (n. 10 septembrie 1921, com. Găgeşti, jud. Vaslui)

Absenţa prenumelor din vedetă este suplinită de puncte de suspensie între paranteze drepte.

Exemplu: Avram, [...]

b) DESCRIEREA BIOGRAFICĂ. Descrierea este despărţită de vedetă printr–o bulină neagră.

Exemplu: Angheluţă, Mihai D. (4 octombrie 1920, Bucureşti - 3 aprilie 1950, Cluj) ● Licenţiat în Drept; avea misiunea de a face legătura între unele persoane politice din Bucureşti şi grupul de partizani din Munţii Apuseni, condus de Nicolae Dabija; arestat, 19 martie 1949; anchetat de Securitatea din Cluj, 26 aprilie 1949 (CAS, II, 182).

Datele sunt despărţite de evenimentele descrise prin virgulă, evitându–se utilizarea prepoziţiilor în, la, din.

Exemplu: arestat, 12 iunie 1949; condamnat, 15 aprilie 1950.

Acolo unde a fost posibilă reconstituirea datelor, prezentarea este strict cronologică.

Exemplu: anchetat, iunie 1948; judecat, august 1948; condamnat, octombrie 1948.

În cazul neconcordanţelor între surse, acestea au fost semnalate printr–un semn de exclamare între paranteze drepte.

Exemplu: arestat, aprilie 1952; condamnat, iunie 1953; condamnat, iulie 1953 [!].

Datările sau localizările dubioase au fost semnalate printr–un semn de întrebare între paranteze drepte:

Exemplu: deţinut la Gherla, iunie 1951 [?].

Datările şi localizările reconstituite din context au fost puse între paranteze drepte.

Exemplu: deţinut la Aiud, [1951-1952].

Descrierea încadrărilor juridice sau a măsurilor administrative utilizează abrevieri. Toate prescurtările folosite în volum pot fi găsite la Abrevieri.

Exemplu: d.o. 4 ani.

Pentru locurile de detenţie am utilizat numai denumirile localităţilor, fără a preciza dacă este vorba de penitenciar sau unitate de muncă.

Exemplu: detenţie la Ocnele Mari, 1949–1950.

Aprecieri sau caracterizări din sursele folosite au fost aşezate în ghilimele, pentru a le deosebi de restul prezentării biografice.

c) SURSE. Plasate între paranteze, acestea se compun dintr-un cuvânt din titlu (Sighet, I), din numele autorului şi o literă din titlu (Muntean, L.) sau din abrevierea titlului (DSR, I). Sigla cărţii este urmată de numărul paginii (Muntean, L., 82).