IDST

INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

De la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial şi până în prezent, studierea totalitarismelor de dreapta şi de stânga a preocupat şi continuă să preocupe mediile academice şi publicul larg. Puternic amprentată ideologic în timpul regimului comunist şi mai puţin frecventată din acest motiv de istorici, istoria recentă, contemporană sau a totalitarismelor a revenit în forţă după 1989. Necesitatea studierii perioadei 1945-1990 rezidă, între altele, în funcţia educativă a istoriei şi, subsecvent, în responsabilitatea care revine comunităţii istoricilor faţă de societatea actuală şi de generaţiile tinere.

În acest context, începând cu anul 1995, INST (http://totalitarism.ro) a acordat o atenţie majoră editării publicaţiilor de specialitate, fie periodice (revista „Arhivele Totalitarismului”, un titlu „clasic” al domeniului, cu apariţie neîntreruptă până astăzi), fie lucrări diverse, apărute în volume, grupate în colecţii, precum „Documente”, „Sinteze”, Dicţionare”, „Memorii”, „Enciclopedii” etc.

S-a ajuns, astfel, în prezent, la un număr de peste 100 de titluri publicate, cele mai multe dintre ele abordând pentru prima dată teme fundamentale ale istoriografiei româneşti şi universale. Majoritatea acestor titluri s-a epuizat rapid, necesitând reeditarea, în format tipărit sau digital.

Proiectul propus de INST vizează reeditarea publicaţiilor sale pe o pagină web complexă – în construcţie (http//:www.inst-idst.ro), având toate facilităţile actuale şi care va cuprinde, de asemenea, date asupra activităţii curente a INST şi din domeniul cercetării problematicii regimurilor totalitare. Prin utilizarea unui design inteligent, adaptat atât calculatoarelor standard, cât şi terminalelor mobile (telefoane, tablete şi laptop-uri), se permite accesarea conţinutului în condiţii de mobilitate şi viteză crescute.

În urma realizării acestui website este facilitată accesarea complexă, în diferite medii (academice, universitare, culturale, sociale) a masei de date privind represiunea aplicată de regimul comunist din România şi susţinerea demersurilor curente de cercetare şi educaţionale la nivelul învăţământului liceal şi universitar.