IDST

EDITURA I.N.S.T.

Date generale

Editura INST a început să funcționeze în cadrul INST încă din anul 1993, având statutul de compartiment distinct cu rolul de a valorifica activitățile compartimentelor de cercetare științifică, documentare, colaborarea academică cu cercetători din afara institutului și rezultatele științifice rezultate în urma organizării de evenimente și conferințe de profil.

Producția editorială a început în anul 1994 și ea s-a dezvoltat tematic și cantitativ an de an, diversificându-și aria subiectelor și atrăgând constant noi autori la nivel național.

Strategia editurii noastre urmărește promovarea următoarelor teme de cercetare aprobate prin statutul INST și deciziile Consiliului științific: aspecte ale vieții sub regimul comunist, 1945-1989, structuri economice, probleme sociale, instituții, legislație, cultura, mentalitatea, limbaj, tehnici de represiune, forme de rezistenţă, viața cotidiană, forme de totalitarism în timpul guvernării regelui Carol al II-lea (1930-1940), regimului legionaro-antonescian (1940-1941) si al mareşalului Ion Antonescu (1941-1944), partide, mişcări politice sau curente ideologice care au contestat regimul parlamentar în România în perioada interbelică.

Editura INST publică volume de autor, colective de autori, periodice și alte materiale prin care se urmărește reflectarea întregului fenomen al studierii istoriei regimului totalitar în România.

În total, în perioada 1994-2012, editura INST a îngrijit și publicat un număr de 111 titluri.

Ca recunoaștere a importanței și impactului activității editoriale, cărțile apărute sub egida INST sunt prezente în colecțiile celor mai importante biblioteci cu rețele naționale din România și din străinătate, Europa, SUA și Orientul Mijlociu.

Editura INST participă constant la cele mai importante reuniuni de profil din sfera pieței de carte științifică din România, în cadrul târgurilor de carte, evenimentelor organizate de Academia Română și din sfera universitară.

Colecții

Colecţia «Documente» - dedicată recuperării, organizării tematice și promovării celor mai importante corpuri de arhivă scrisă privind regimul totalitar.

Colecţia «Studii» - promovează volume de autori, rezultatele unor programe academice de cercetare, sinteze și studii de specialitate.

Colecţia «Dicţionare» - cuprinde o direcție nouă, interdisciplinară, cu o viziune integratoare dedicată elaborării unor instrumente de cercetare esențiale, de referință, pentru cercetarea istorică în România. Colecția este rezultatul efortului de sinteză al diferitelor grupuri de cercetători din cadrul INST sau din spațiul științific românesc aflați în coordonarea INST.

Colecţia «Memorii» - vizează valorificarea mărturiilor orale sau scrise ale personalităților politice, culturale, științifice, militare vizate sau implicate de evoluția fenomenului totalitar.

Colecţia «Dezbateri» - este dedicată consemnării unor evenimente și conferințe științifice organizate sub egida INST.

Colecţia «Sinteze» - cuprinde studii de referință ale unor autori consacrați, cărți care oferă o perspectivă aprofundată asupra unor evenimente, momente istorice importante din istoria României și analize.

Colecţia «Biografii» - o colecție mai nouă dedicată prezentării unor personalități istorice.

Colecţia «Enciclopedii» - este colecția cea mai recentă şi cuprinde teme de referință din domeniul de studiu al regimului totalitar, un adevărat compendiu de instrumente de lucru indispensabil activității de cercetare.