IDST

FOTOTECA I.N.S.T.

Arhiva iconografică a Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului numără peste 2300 de fotografii care ilustrează aspecte ale fenomenului totalitar în România pe toată durata sa şi acoperă majoritatea manifestărilor acestuia, de la caracterul represiv până la diferite aspecte de viaţă socială, politică, economică şi culturală. Din punct de vedere tematic, fotografiile acoperă o paletă bogată şi reprezentativă, începând cu perioada interbelică, regimul Carol al II-lea, regimul legionar şi al Mareşalului Ion Antonescu; cel mai bine ilustrată este perioada regimului comunist în România.

Astfel, I.N.S.T. oferă spre consultare una dintre cele mai cuprinzătoare arhive foto şi audio-video privitoare la fenomenul represiunii comuniste, cuprinzând materiale inedite legate de locurile de detenţie, penitenciare (Aiud, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Dăeni, Făgăraş, Galaţi, Gherla, Jilava, Piteşti, Timişoara, Sighet), colonii de muncă, portrete ale membrilor mişcării de rezistenţă, lideri marcanţi ai partidelor istorice, victime ale detenţiei politice comuniste, intelectuali, ziarişti, oameni de litere, personalităţi politice, arhitectură şi arhitectură totalitară, aspecte ale sistematizării Bucureştiului, biserici demolate sub regimul comunist, ilustrarea unor evenimente interne şi internaţionale etc.

Fotografiile provin din diferite surse, precum Arhiva Istorică a Bibliotecii Academiei Române, aflată acum în fondurile Arhivelor Naţionale ale României; arhiva S.R.I., deţinută în prezent de Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; Biblioteca Central Universitară; Arhivele Naţionale ale României; Uniunea Artiştilor Plastici, dar şi arhive personale donate I.N.S.T. de diferite persoane: Toate acestea au îmbogăţit colecţia de imagini inedite a I.N.S.T.