IDST

Revista „Arhivele Totalitarismului”

„Arhivele Totalitarismului” este o revistă academică, publicată de Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române. Fondată în 1993, ea pune la dispoziţia comunităţii ştiinţifice, dar şi a publicului larg, rezultatele celor mai recente cercetări vizând originile şi evoluţia totalitarismului de dreapta şi de stânga în România şi în lume.

„Arhivele Totalitarismului” publică lucrări originale – studii, documente, mărturii, cronologii, biografii, glosare de termeni şi recenzii – în limbile română, franceză şi engleză. Astfel de numere au fost: „Arhivele Totalitarismului” („Totalitarianism Archives”) 4, 1996; 1, 1997; 1-2, 2002; 3-4, 2011.

Totodată, revista Arhivele Totalitarismului publică traduceri în limba română ale contribuţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor din Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia şi Federaţia Rusă. Revista Arhivele Totalitarismului este indexată în bazele de date EBSCO, CEEOL, ERIH NATIONAL şi SCIPIO.

Articolele publicate în revista Arhivele Totalitarismului sunt supuse unui dublu proces de recenzare: intern, la nivelul redacţiei revistei, şi extern, de către referenţi externi, specialişti în istorie contemporană.

În perioada 1993-2012, în revista „Arhivele Totalitarismului” au publicat autori prestigioşi, nume recunoscute ale vieţii ştiinţifice şi publice româneşti, precum: Dorel Abraham, Daniel Barbu, Alexandru Barnea, Alexandru Bârlădeanu, acad. Dan Berindei, Ovidiu Bozgan, Adrian Brişcă, Gheorghe Buzatu, Dan Cernovodeanu, Ioan Chiper, acad. Florin Constantiniu, Florea Dumitrescu, col. dr. Alesandru Duţu, acad. Dinu C. Giurescu, Mihai Golu, Constantin Hlihor, acad. Mircea Maliţa, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Onişoru, acad. Ioan Păun Otiman, Petre Otu, Dumitru Preda, Mihai Retegan, Ioan Scurtu, Gheorghe Stroe, Dumitru Şandru, Florian Tănăsescu, Cristian Troncotă, Petre Ţurlea, Sorin Vasilescu, acad. Radu P. Voinea.

Printre autorii străini care au publicat în revista „Arhivele Totalitarismului” se numără: Kari Alenius (Finlanda), Pierre Bouillon (Franţa), Adam Burakowski (Polonia), Gheorghe E. Cojocaru (Moldova), Ashby Crowder (S.U.A.), Éva Cseszka (Ungaria), Aliksander Dalhouski (Belarus), Mircea Druc (Moldova), Heini Frietsche (Germania), Irina Gridan (Franţa), Amy Hampartumian (Anglia), Jerzy Holzer (Polonia), Taras Kijak (Ucraina), Ö. Kovács Joszéf (Ungaria), Miroslav Londak (Slovacia), Elena Londakova (Slovacia), Anatol Petrencu (Moldova), Tatiana Pokivailova (Rusia), Elena Postică (Moldova), Rainer M. János (Ungaria), Bernd Rill (R.F. Germania), Phillippe Rostaing (Franţa), Schlett András (Ungaria), A. K. Sokolov (Rusia), Lavinia Stan (Canada), Aleksandr Stykalin (Rusia), Marius Tărâţă (Moldova), Vesa Vares (Finlanda), Alexander Vezenkov (Bulgaria), Tatiana Volokitina (Rusia).

Revista are o frecvenţă de apariție trimestrială - 4 numere anual. Începând cu anul de apariţie 1999, numerele sunt grupate în câte două volume pe an, cu 288 de pagini/volum. Revista conţine fotografii de arhivă, alb-negru, iar de la numărul 1-2, 2000 coperţile sunt policrome.

Revista are o pagină de prezentare pe website-ul I.N.S.T. (www.totalitarism.ro) şi propria pagină (http://arhiveletotalitarismului.blogspot.ro).

PUBLICAŢIILE I.N.S.T.

Octombrie 2015

 

„Arhivele Totalitarismului”

Nr. 1‑4/1993, Nr. 1‑2/1994, Nr. 3/1994, Nr. 4/1994, Nr. 1/1995, Nr. 2/1995, Nr. 3/1995, Nr. 4/1995, Nr. 1/1996, Nr. 2‑3/1996, Nr. 4/1996‑1/1997 – ediţie internaţională, Nr. 2‑3/1997, Nr. 4/1997, Nr. 1/1998, Nr. 2‑3/1998, Nr. 4/1998, Nr. 1‑2/1999, Nr. 3‑4/1999, Nr. 1‑2/2000, Nr. 3‑4/2000, Nr. 1‑2/2001, Nr. 3‑4/2001, Nr. 1‑2/2002 – ediţie internaţională, Nr. 3‑4/2002, Nr. 1‑2/2003 – ediţie jubiliară „Un deceniu de activitate”, Nr. 3‑4/2003, Nr. 1‑2/2004, Nr. 3‑4/2004, Nr. 1‑2/2005, Nr. 3‑4/2005, Nr. 1‑2/2006, Nr. 3‑4/2006, Nr. 1‑2/2007, Nr. 3‑4/2007, Nr. 1‑2/2008, Nr. 3‑4/2008, Nr. 1‑2/2009, Nr. 3‑4/2009, Nr. 1‑2/2010, Nr. 3‑4/2010, Nr. 1‑2/2011, Nr. 3‑4/2011, Nr. 1‑2/2012 – ediţie internaţională, Nr. 3‑4/2012, Nr. 1‑2/2013; Nr. 3‑4/2013; Nr. 1‑2/2014; Nr. 3‑4/2014; Nr. 1‑2/2015; Nr. 3‑4/2015.

Detalii pe www.totalitarism.ro